Posługi lektoratu i akolitatu w Piotrkowie Tryb.

Posługi lektoratu i akolitatu w Piotrkowie Tryb.

Dzień 5 marca 2017 r. to szczególny moment dla kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Podczas Mszy świętej pod przewodnictwem administratora Archidiecezji Łódzkiej ks. bpa Marka Marczaka, sześciu alumnów roku III przyjęło posługę lektoratu oraz jeden przyjął szatę duchowną – sutannę, a także jedenastu seminarzystów z roku IV zostało ustanowionych akolitami.

Uroczystość odbyła się w kościele p.w. św. Jacka w Piotrkowie Trybunalskim. We Mszy św. uczestniczyła wspólnota seminaryjna wraz z formatorami, wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego, siostry zakonne, rodziny alumnów, zaproszeni goście i licznie zgromadzeni wierni.

Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora i akolity stwierdza: „Eucharystia, którą Kościół celebruje, ‹‹składa się jakby z dwóch części, mianowicie z Liturgii słowa i z Liturgii eucharystycznej, które tak ściśle łączą się ze sobą, że stanowią jeden akt kultu. Albowiem we Mszy świętej zostaje zastawiony zarówno stół słowa jak i Chrystusowego Ciała, z którego wierni czerpią naukę i pokarm››”.

 

 

 

 

 

 

Przyjęcie posługi lektoratu pozwala na czytanie Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym, natomiast posługa akolitatu wiąże się ze służbą przy ołtarzu i jako nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej. Przyjęcie stroju duchownego jest potwierdzeniem a zarazem gotowością pójścia drogą, którą wyznacza Chrystus.

kl. Adrian Anielak