Święcenia diakonatu 20 maja 2017 r.

Święcenia diakonatu 20 maja 2017 r.

Dzień 20 maja był dla nas szczególnym dniem, gdyż to właśnie wtedy sześciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi przyjęło święcenia w stopniu diakonatu. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył J.E. Ksiądz Biskup Adam Lepa, który wskazał, iż najważniejszą misją do wypełnienia której posyłani są diakoni „jest głoszenie wartości, które zawsze są aktualne dla każdego człowieka”, jak i „gotowość do służby drugiemu”.

Młodzi duchowni od tej pory zobowiązani są do życia w celibacie, jak i do pogłębiania ducha modlitwy, aby ostatecznie przyjąć sakrament święceń kapłańskich w stopniu prezbiteratu.

W imieniu całej wspólnoty prosimy o modlitwę w intencji wyświęconych wczoraj diakonów, jak również o nowe powołania do służby w Kościele łódzkim.

Nowi diakoni Kościoła łódzkiego to:

  • Kamil Gregorczyk
  • Łukasz Kaczmarek
  • Karol Kowalik
  • Jakub Najder
  • Mateusz Wójtowicz
  • Robert Zientera.