Sztafeta powołaniowa w Parzęczewie

Sztafeta powołaniowa w Parzęczewie

17 maja 2017 roku Sztafeta modlitw o powołania dotarła do parafii pw. Wniebowzięcia Matki Bożej w Parzęczewie. Ksiądz Prorektor wraz z dwoma klerykami przybyli, aby modlić się o powołania do życia konsekrowanego z tej parafii. Zgromadzeni uczestniczyli w nabożeństwie majowym, połączonym z modlitwą różańcową, oraz we Mszy Świętej, podczas której klerycy dzielili się świadectwem swojego życia i drogi do seminarium duchownego. Prosili także o modlitwę za kapłanów
i przygotowujących się do kapłaństwa, aby trwali w tak zażyłej relacji z Chrystusem, jak wyraża to obraz winnego krzewu
i latorośli, który był obecny w czytanej tego dnia Ewangelii .

Po zakończeniu Mszy Świętej, Proboszcz – ks. Jerzy Serwik – oprowadził delegację WSD po wyjątkowo pięknej, zabytkowej świątyni oraz opowiedział historię parafii.