Sztafeta w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej (Łódź-Dąbrowa)

Sztafeta w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej (Łódź-Dąbrowa)
We wtorek 9 maja sztafetowy bieg powołaniowy na kilka chwil znalazł swoją przystań w parafii p.w.Trójcy Przenajświętszej w dekanacie Łódź-Widzew.
O godzinie 18.00 licznie zgromadzeni wierni uczestniczyli we mszy świętej koncelebrowanej, której przewodniczył ks. prefekt Marcin Jarzenkowski. Podczas Eucharystii wygłosił homilię o tematyce powołaniowej, w której nawiązał do osobistego doświadczenia wiary i drogi do kapłaństwa. Na zakończenie klerycy wraz z księdzem Marcinem uczestniczyli w nabożeństwie majowym, podczas którego przez ręce Matki Bożej wspólnie modlili się w intencji nowych powołań i za powołanych – o łaskę wytrwania. Nie zabrakło okolicznościowej fotografii i zachęty do regularnego, modlitewnego towarzyszenia klerykom poprzez przynależność do Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.