Zakończenie roku akademickiego 2016/2017

Zakończenie roku akademickiego 2016/2017

Dnia 20 czerwca 2017 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi miała miejsce sesja Rady Pedagogicznej, stanowiąca podsumowanie minionego semestru oraz letniej sesji egzaminacyjnej.

Tuż po jej zakończeniu, w kaplicy pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza miała miejsce Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Marka Marczaka, kończąca rok akademicki 2016/2017. W czasie jej trwania ogłoszone zostały zmiany personalne w Zarządzie WSD: dotychczasowy prefekt – ks. Paweł Bogusz – został mianowany przewodniczącym Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej. Z dniem 31 sierpnia 2017 r. funkcję prefekta obejmie w jego miejsce
ks. Bartłomiej Franczak, do tej pory posługujący w Duszpasterstwie Akademickim „Piątka”.

Po Eucharystii wszyscy profesorowie, siostry zakonne oraz klerycy udali się do ogrodu na wspólną kolację w formie grilla.

Następnego dnia, po porannej Mszy rozpoczęły się przedwakacyjne rozmowy kleryków z ks. Rektorem, tzw. „wywiadówki”. Po ich zakończeniu wyczekiwane od pewnego czasu z utęsknieniem wakacje można było uznać za rozpoczęte. 🙂

W imieniu wspólnoty seminaryjnej prosimy o modlitwę na czas letniego odpoczynku, zwłaszcza w intencji alumnów posługujących w szpitalu, na turnusie rehabilitacyjnym AmaDeum, pielgrzymkach i oazach, aby wakacje stanowiły okazję do własnego rozwoju duchowego, a także pomocy innym ludziom w dokonaniu takiego właśnie postępu. Niech nigdy nie będą one odpoczynkiem od Pana Boga!