Sztafeta powołaniowa w Kalonce

Sztafeta powołaniowa w Kalonce

W czwartek, 7 września 2017 roku delegacja Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi przybyła do parafii pw. św. Ojca Pio w Kalonce, aby uczestniczyć w Sztafecie Modlitw o Powołania. Ks. Jarosław Pater, rektor Seminarium, sprawował Najświętszą Ofiarę w intencji licznych i świętych powołań do służby kapłańskiej oraz zakonnej. Koncelebransem był Proboszcz – ks. kan. Paweł Stołowski.

We Mszy św. uczestniczyli także wierni, ministranci oraz kleryk, którzy w modlitwie łączyli się z celebrującymi kapłanami. Podczas Eucharystii kazanie wygłosił ks. Rektor. W homilii odkreślił on rolę kapłanów w dzisiejszym świecie, iż są bardzo potrzebni ludziom, aby móc dawać świadectwo swoim życiem i nim przybliżać innych do Boga. Odbyło się również wystawienie Najświętszego Sakramentu, samego Najwyższego Arcykapłana, przed którym wszyscy obecni w kaplicy prosili o powołania do służby Bożej, ale także o świętość dla posługujących już kapłanów.

Na koniec to modlitewne spotkanie zostało uwieńczone pamiątkowym zdjęciem.