Sztafeta rusza po wakacyjnej przerwie

Sztafeta rusza po wakacyjnej przerwie
W dniu 4 września 2017 r. po wakacyjnej przerwie Sztafeta Powołaniowa wyruszyła w dalszą drogę. Na początku dotarła do parafii pw. św. Anny i NMP Matki Miłosierdzia w Wartkowicach (dekanat poddębicki).

Mszę świętą sprawował ks. Bartłomiej Franczak – nowy prefekt łódzkiego seminarium, a koncelebrowali ją kapłani posługujący w parafii – proboszcz ks. Janusz Szeremeta oraz wikariusz ks. Krzysztof Owczarek.

W Eucharystii wzięli udział także: dn Robert Zientera, który w wygłoszonej przez siebie homilii podkreślił, iż do wypełnienia konkretnego zadania powołany jest przez Boga każdy człowiek, oraz kl. Adrian Anielak, pochodzący z parafii w Wartkowicach.

Po zakończeniu liturgii wykonano pamiątkową fotografię wszystkich uczestników wydarzenia.

Prosimy o modlitwę w intencji dzieła, jakim jest Sztafeta modlitw o powołania, a także w intencji całej wspólnoty seminaryjnej oraz nowych, licznych i świętych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego.