Sztafeta Modlitw o Powołania w Srocku

Sztafeta Modlitw o Powołania w Srocku

W poniedziałek 9 października 2017 roku sztafeta modlitw o powołania zawitała do parafii św. Anny i św. Benedykta w Srocku. Wraz z licznie zebranymi wiernymi modliła się delegacja z Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi: ks. rektor Jarosław Pater, kleryk Adrian z roku V i kleryk Adrian z roku III oraz kleryk Damian z roku II. Większość zgromadzonych stanowiła młodzież przygotowująca się do bierzmowania.

Po adoracji i modlitwie różańcowej sprawowana była koncelebrowana Msza święta. Przed błogosławieństwem klerycy
w krótkich wypowiedziach dzielili się historią i doświadczeniem swojego powołania.

Po skończonej Eucharystii było pamiątkowe zdjęcie oraz możliwość rozmowy kleryków z parafianami.