Sztafeta powołaniowa: parafia pw. św. Krzysztofa w Tuszyn-Lesie

Sztafeta powołaniowa: parafia pw. św. Krzysztofa w Tuszyn-Lesie

11 października b.r. w parafii pw. św. Krzysztofa miała miejsce sztafetowa modlitwa o nowe powołania do służby Bożej.

Po nabożeństwie różańcowym, celebrowaliśmy uroczystą mszę świętą pod przewodnictwem ks. Przemysława Dominiaka – wikariusza tutejszej parafii. Słowo Boże wygłosił ks. Marcin Pietrzyk, przybliżając obecnym postać proroka Jonasza, stanowiącego obraz rozterek współczesnych młodych ludzi wobec pełnienia w życiu woli Bożej.

Dla obecnych tam kleryków z V roku wyjazd ten był szczególnie wzruszający, ponieważ ks. Przemysław sam będąc alumnem piątego roku, z wielkim zaangażowaniem wprowadzał ich w arkana formacji, mieszkając z nimi w jednym pokoju w pierwszym semestrze seminarium. Ma to w sobie wiele cech sztafety, której istotą jest przekazywanie we wspólnocie braterskiej doświadczenia wiary, pomagającego owocnie wzrastać w powołaniu do Chrystusowego kapłaństwa.