Styczeń w WSD

Styczeń w WSD

Początek bieżącego roku to czas kolejnych wydarzeń, w których wspólnota naszego Seminarium brała udział. Poniżej prezentujemy wybrane z nich:

  • 6 stycznia, jak każdego roku, wzięliśmy udział w Orszaku Trzech Króli, który rozpoczął się Mszą św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Arcybiskupa Grzegorza Rysia w kościele pw. Ducha Świętego w Łodzi.

  • Tego samego dnia, o godz. 15:00 rozpoczął się styczniowy dzień skupienia, który poprowadził dla nas ks. prałat Tadeusz Weber – notariusz Kurii Metropolitalnej oraz proboszcz i kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi.

  • W niedzielę 7 stycznia swój jubileusz 30-lecia sakry biskupiej obchodził Ks. Biskup Adam Lepa. Nasza wspólnota wzięła udział w uroczystej Eucharystii w archikatedrze, sprawowanej o godz. 12:30.

  • 14 stycznia w gmachu Seminarium odbyło się spotkanie opłatkowe kleryków oraz ich rodziców. Rozpoczęło się ono Mszą św. pod przewodnictwem Rektora – ks. Jarosława Patera. Po jej zakończeniu wszyscy zebrani mogli złożyć sobie życzenia w seminaryjnym refektarzu, a także porozmawiać przy kawie.

  • W dniu 17 stycznia w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodziliśmy w Archidiecezji Łódzkiej Dzień Judaizmu. Wydarzenie rozpoczęło się od konferencji naukowej, która miała miejsce w auli naszej uczelni o godz. 9:00. Wieczorem zebraliśmy się w namiocie przygotowanym przy skrzyżowaniu alei Kościuszki oraz ulicy Zielonej w Łodzi, gdzie miały miejsce obchody centralne, w ramach których zaistniała okazja do wspólnej modlitwy. Po tym spotkaniu wszyscy zgromadzeni udali się do Teatru Nowego na spektakl pt. Fabryka Muchołapek.

  • Jednocześnie od 13 stycznia w Seminarium trwa zimowa sesja egzaminacyjna, w czasie której kleryków czekają cztery egzaminy. Zakończy się ona 25 stycznia posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Następnego dnia odbędą się semestralne spotkania z ks. Rektorem, a w sobotę wspólnota weźmie udział w uroczystościach inauguracyjnych IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej, którego obrady przez pierwszy rok poświęcone będą młodzieży.

Po zakończonych uroczystościach rozpocznie się tygodniowa przerwa zimowa, po której roczniki od I do V rozpoczną II semestr nauki, zaś diakoni udadzą się do wyznaczonych parafii celem odbycia praktyk duszpasterskich. Prosimy o modlitwę
w ich intencji.