NOWY REKTOR SEMINARIUM

NOWY REKTOR SEMINARIUM

Uprzejmie informujemy, iż dnia 25 czerwca 2018 r.
Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś
mianował ks. dra Sławomira Sosnowskiego,
dotychczasowego ojca Ogniska Miłości w Olszy k/Rogowa,
Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

Jednocześnie dotychczasowy Rektor – ks. dr Jarosław Pater – mianowany został proboszczem
parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego i św. Małgorzaty Marii Alacoque w Łodzi (Julianów),
gdzie zastąpił ks. inf. Andrzeja Dąbrowskiego, który zakończył w niej posługę duszpasterską przechodząc na emeryturę.