NaProTechnologia

NaProTechnologia

20 maja 2019 r. w naszym seminarium miało miejsce kolejne spotkanie koła naukowego εἰς κοινωνίαν poświęcone NaProTechnologii (z ang. Wsparcie Naturalnej Prokreacji). Temat został zaprezentowany przez łódzkich specjalistów – Panią dr hab. n. med. Joannę Smyczyńską oraz Panią mgr Olimpię...

Czytaj dalej
Poświęcenie seminaryjnej drogi światła

Poświęcenie seminaryjnej drogi światła

W poniedziałek 6 maja br. w ogrodzie naszego seminarium odbyło się pierwsze nabożeństwo Drogi Światła. Droga Światła została oficjalnie wprowadzona w 2002 roku do kultu Bożego jako wielkanocny odpowiednik Drogi Krzyżowej. Droga Światła i Droga Krzyżowa mają sobie wzajemnie odpowiadać...

Czytaj dalej
Życzenia wielkanocne

Życzenia wielkanocne

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary Składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swe owce Baranek bez skazy, Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy… (Sekwencja wielkanocna)  ...

Czytaj dalej
Wybory do samorządu kleryckiego

Wybory do samorządu kleryckiego

W środę 3 października 2018 r. o godz. 20.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi odbyły się wybory do samorządu kleryckiego. Spotkanie poprowadzone zostało przez ustępujący zarząd, tj. dna Tomasza Szurka (dziekana), dna Adriana Matuszewskiego (dziekana technicznego) oraz dna Kamila...

Czytaj dalej
Msza św. w Karmelu

Msza św. w Karmelu

Jak na początku każdego roku, nasze Seminarium udało się z wizytą do sióstr karmelitanek bosych w Łodzi. Mszy św. sprawowanej 1 października o godz. 18.00 przewodniczył J. E. Ksiądz Biskup Marek Marczak. W czasie liturgii miało miejsce poświęcenie nowego dzwonu, który niebawem zawiśnie...

Czytaj dalej
Święcenia diakonatu i obłóczyny

Święcenia diakonatu i obłóczyny

Dnia 30 września br. o godz. 16.00 w parafii pw. św. Stanisława Kostki i NMP Matki Kościoła w Karlinie odbyła się uroczysta Msza św. w czasie której jeden z alumnów roku VI – Adrian Matuszewski – przyjął sakrament święceń w stopniu diakonatu. Oprócz tego, siedmiu kleryków...

Czytaj dalej
NOWY REKTOR SEMINARIUM

NOWY REKTOR SEMINARIUM

Uprzejmie informujemy, iż dnia 25 czerwca 2018 r. Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś mianował ks. dra Sławomira Sosnowskiego, dotychczasowego ojca Ogniska Miłości w Olszy k/Rogowa, Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Jednocześnie dotychczasowy Rektor – ks. dr Jarosław...

Czytaj dalej