ZAKTUALIZOWANO 22 VI 2018

WAŻNIEJSZE TERMINY W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

I semestr

25.09                     (wtorek) zjazd alumnów roczników II-VI – godz. 1230; koniec sesji poprawkowej

27.09                (czwartek) sesja Rady Pedagogicznej – godz. 1400 (dopuszczenie do kandydatury)

26-29.09                (środa-niedziela) rekolekcje na rozpoczęcie roku akademickiego

30.09                      (niedziela) obłóczyny (parafia pw. św. Stanisława Kostki w Karlinie, godz. 1600)

01.10                       (poniedziałek) Uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Patronki Seminarium, msza święta w Karmelu – godz. 1800, początek wykładów w I semestrze

05.10                       Uroczystość św. Faustyny Kowalskiej, Patronki Miasta Łodzi, msza św. i procesja do katedry, godz. 1800

07.10                       (niedziela) zbiórki na Seminarium

08.10                     (poniedziałek) inauguracja roku akademickiego (godz. 1000 – msza święta w bazylice archikatedralnej; godz. 1130 – akademia w auli seminaryjnej)

13.11                       (wtorek) Uroczystość Świętego Stanisława Kostki, Patrona Seminarium; spotkanie seminariów (WSD OO. Franciszkanów, WSD Łowicz) – Msza Święta o godz. 1130

17.11                        (sobota) XIV Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół WSD w Łodzi – godz. 1400, (w ramach spotkania przedstawienie patriotyczne)

08.12                       (sobota) kandydatura roku V

21.12                       (piątek) wieczerza wigilijna – godz. 1700