WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
90-457 Łódź, ul. św. Stanisława Kostki 14
tel.: 42 664 88 88
wsd@wsd.lodz.pl

Wesprzyj nas:
71 1240 3028 1111 0000 2824 0509
Pekao S.A. II o/ Łódź

NIP 7251061681
REGON 040006052