Czytelnicy Biblioteki WSD nie mają wolnego dostępu do zbioru głównego książek i czasopism (ustawienie numerus currens).

Wolny dostęp do księgozbioru podręcznego w czytelni (ustawienie działowe) oraz czasopism od 2010 roku włącznie (ustawienie alfabetyczne) mają klerycy i wykładowcy WSD.

Zbiory biblioteczne obejmują (stan na 31.09.2019 r.):

  • księgozbiór główny – 51500 jednostek inwentarzowych, ·
  • czasopisma – 620 tytułów, ·
  • księgozbiór podręczny czytelni – ok. 3600 wol., ·
  • czasopisma bieżące i roczniki w czytelni – 100 tytułów, ·
  • dokumenty życia Archidiecezji Łódzkiej (plakaty, ulotki, i in.) – zbiór nieopracowany, dostępny wyłącznie na miejscu,
  • prace magisterskie, dyplomowe, seminaryjne – ok. 1000 jednostek.

SYSTEM BIBLIOTECZNY

Biblioteka WSD stosuje zintegrowany system biblioteczny Symphony (tylko moduł katalogowania).

Informacje o zbiorach Biblioteki są prezentowane w sieci przez katalog on-line: www.biblioteki.lodz.pl  oraz w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym www.nukat.edu.pl.
Publikacje cyfrowe biblioteki można czytać w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA.