PLAN WYKŁADÓW

semestr I roku akademickiego 2017/2018

 

  Rok I Rok II Rok III Rok IV Rok V Rok VI

PONIEDZIAŁEK

 

800-845 Wpr. w chrześc. (wiara)

ks. Jarzenkowski

Historia Kościoła

ks. Różański

Pedagogika

ks. Siciński

Teol. dogmatyczna ćw.

ks. Perzyński

Prawo kanoniczne ćw.

ks. Burchard

Katechetyka

ks. Wojtasik

855-940 Hist. filozofii

ks. Pluta

Historia Kościoła

ks. Różański

Pedagogika

ks. Siciński

Kat. nauka społeczna

ks. Stępniak

Psychologia pastoralna

ks. Liszewski

950-1035 Hist. filozofii

ks. Pluta

Muzyka kościelna

ks. Kopytowski

Teologia fundamentalna

ks. Dziewulski

Pismo Święte ST

ks. Wochna

Kat. nauka społeczna

ks. Stępniak

Psychologia pastoralna

ks. Liszewski

1105-1150 Historia i geogr. biblijna

ks. Wochna

Religiologia

ks. Dziewulski

Kat. nauka społ. ćw.

ks. Stępniak

Muzyka kościelna

ks. Kopytowski

Teor. i prakt. spowiedzi

ks. Wolski

1200-1245 Historia i geogr. biblijna

ks. Wochna

Religiologia

ks. Dziewulski

Muzyka kościelna

ks. Kopytowski

Teor. i prakt. spowiedzi

ks. Wolski

1430-1600 Schola liturgiczna ks. Kopytowski  
1615-1745 Wychowanie fizyczne p. Skolimowski Schola gregoriańska ks. Kopytowski    

WTOREK

 

800-845 Wpr. w chrześc. (moral)

ks. Kacprzak

Psychologia rozwojowa

ks. Siciński

Teologia fundamentalna

ks. Dziewulski

Teologia dogmatyczna

ks. Perzyński

Prawo kanoniczne

ks. Burchard

 
855-940 Wstęp do filozofii

ks. Piwowarczyk

Psychologia rozwojowa

ks. Siciński

Teologia fund. ćw.

ks. Dziewulski

Teologia dogmatyczna

ks. Perzyński

Teologia moralna

ks. Kacprzak

Teologia pastoralna

ks. Pater

950-1035 Metafizyka

ks. Piwowarczyk

Antropologia

ks. Szczyrba

Teologia dogmatyczna

ks. Perzyński

Homiletyka

ks. Gabara

Teologia moralna

ks. Kacprzak

Teologia pastoralna

ks. Pater

1105-1150 Metafizyka

ks. Piwowarczyk

Antropologia

ks. Szczyrba

Teologia dogmatyczna

ks. Perzyński

Teologia moralna

ks. Kacprzak

Homiletyka

ks. Gabara

Katechetyka

ks. Wojtasik

1200-1245 Teoria poznania

ks. Szczyrba

Etyka

ks. Czajkowski

Teol. dogmatyczna ćw.

ks. Perzyński

Teologia moralna

ks. Kacprzak

Katechetyka

ks. Wojtasik

Homiletyka

ks. Gabara

1430-1515     Emisja głosu (fonetyka)

p. Marcheluk

  kancelaria parafial. ćw.

ks. Burchard (X-XI)

(1500-1545)

1530-1615 Emisja głosu (fonetyka)

p. Marcheluk

ŚRODA

 

800-845 Psychologia ogólna

ks. Siciński

Hist. filozofii

ks. Kucharski

Pismo Święte NT

ks. Zawadzki

Teologia moralna ćw.

ks. Wolski

Prawo kan. i wyzn.

ks. Tracz

855-940 Psychologia ogólna

ks. Siciński

Hist. filozofii

ks. Kucharski

Jęz. łaciński

ks. Lewandowicz

Pedag. mediów mas.

ks. Leśniczak

Teologia biblijna

ks. Zawadzki

950-1035 Jęz. łaciński

ks. Lewandowicz

Liturgika

ks. Sosnowski

Pismo Święte ST

ks. Wochna

Homiletyka ćw.

ks. Gabara

Pedag. mediów mas.

ks. Leśniczak

Teologia biblijna

ks. Zawadzki

1105-1150 Historia Kościoła

ks. Gliński

Język grecki

ks. Lewandowicz

Pismo Święte ST

ks. Wochna

Liturgika

ks. Sosnowski

Homiletyka ćw.

ks. Gabara

Katechetyka ćw.

s. Sozańska

1200-1245 Historia Kościoła

ks. Gliński

Jęz. łaciński

ks. Lewandowicz

Liturgika

ks. Sosnowski

Pismo Święte ST

ks. Wochna

  Homiletyka ćw.

ks. Gabara

 1430-1515 Historia Kościoła ćw.

ks. Gliński

Teologia duchowości

ks. Pietrzyk

Wykład fakultatywny (1400-1530, 1545-1715)

w dniach: 11.10, 18.10, 25.10, 15.11, 22.11, 29.11, 13.12, 20.12

Mariologia św. Maksymiliana Marii Kolbego – o. Adaszkiewicz

[lub:] Islam – podstawy religii, organizacji politycznej i społecznej – p. Pachniak

 1530-1700 Wykład fakultatywny:

Wybrane zagadnienia z zakresu sztuki sakralnej – p. Gryglewski [lub:]

Polska grzeczność językowa – p. Umińska-Tytoń

CZWARTEK

 

800-845  

Lektoraty (2h)

 

Język angielski – p. Pskit (sala I roku)

 

Język francuski – p. Kozłowska (sala III roku)

 

Język niemiecki – p. Pruba (sala II roku)

 

 

Lektoraty Teologia duchowości

ks. Korczak

  Liturgika ćw.

ks. Litawa

855-940 Prawo kanoniczne

ks. Góra

Teologia duchowości

ks. Korczak

Liturgika ćw.

ks. Litawa

950-1035 Prawo kanoniczne

ks. Góra

Liturgika

ks. Litawa

Teologia duchowości

ks. Korczak

1105-1150 1045 Seminaria naukowe (2h)

u wybranych Księży Profesorów

Teologia duchowości

ks. Korczak

1200-1245 Katechetyka ćw.

s. Sozańska

1845 Język migowy ks. Kamiński

PIĄTEK

 

800-845 Wpr. w chrześc. (liturg)

ks. Franczak

Metodologia nauk

p. Kleszcz

Teologia moralna

ks. Wolski

Pismo Święte NT

ks. Zawadzki

Teologia dogmatyczna

bp Marczak

Prawo kan. i wyzn.

ks. Tracz

855-940 Wpr. w chrześc. (modl.)

ks. Mieloszyński

Metodologia nauk

p. Kleszcz

Teologia moralna

ks. Wolski

Pismo Święte NT

ks. Zawadzki

Teologia dogmatyczna

bp Marczak

Muzyka kościelna ćw.

ks. Kopytowski

950-1035 Muzyka kościelna

ks. Kopytowski

Język łaciński

ks. Lewandowicz

Pismo Święte NT

ks. Zawadzki

Teologia dogmat. ćw.

bp Marczak

Teor. i prakt. spowiedzi

ks. Wolski

1105-1150 Język łaciński

ks. Lewandowicz

Patrologia

ks. Słomka

Muzyka kościelna

ks. Kopytowski

Katechetyka

ks. Kujawin

Pismo Święte ST

ks. Zawadzki

Teor. i prakt. spow. ćw.

ks. Wolski

1200-1245   Patrologia

ks. Słomka

Język łaciński

ks. Lewandowicz

Katechetyka

ks. Kujawin

Pismo Święte ST

ks. Zawadzki

Muzyka kościelna

ks. Kopytowski

1430-1515   Religiologia ćwiczenia

ks. Dziewulski

Pismo Święte NT

ks. Zawadzki

1530-1615   Pismo Święte NT

ks. Zawadzki