PLAN WYKŁADÓW

semestr II roku akademickiego 2016/2017

 

 

Rok I                                  Rok II                                 Rok III                           Rok IV                                Rok V

PONIEDZIAŁEK

Wpr. w chrześc. (modlitwa)

ks. Mieloszyński

Filozofia przyrody

ks. Bugajak

Pedagogika i dydaktyka

ks. Siciński

Muzyka kościelna

ks. Kopytowski

Teologia moralna

ks. Kacprzak

Metafizyka

ks. Piwowarczyk

Filozofia przyrody

ks. Bugajak

Pedagogika i dydaktyka

ks. Siciński

Katolicka nauka społeczna

ks. Stępniak

Muzyka kościelna

ks. Kopytowski

Metafizyka ćwiczenia

ks. Piwowarczyk

Muzyka kościelna

ks. Kopytowski

Teologia fundamentalna

ks. Dziewulski

Katolicka nauka społ. ćw.

ks. Stępniak

Teologia pastoralna

ks. Pater

Muzyka kościelna

ks. Kopytowski

Historia Kościoła

ks. Różański

Teologia fundamentalna

ks. Dziewulski

Pismo Święte ST

ks. Wochna

Katolicka nauka społeczna

ks. Stępniak

Wpr. w chrześc. (liturgia)

ks. Bogusz

Historia Kościoła

ks. Różański

Muzyka kościelna

ks. Kopytowski

Pismo Święte ST ćwiczenia

ks. Wochna

Teologia pastoralna

ks. Pater

Schola liturgiczna ks. Kopytowski
Wychowanie fizyczne – p. Skolimowski Schola gregoriańska ks. Kopytowski  

WTOREK

Wpr. w chrześc. (moralność)

ks. Kacprzak

Język łaciński

ks. Lewandowicz

Teologia moralna

ks. Wolski

Teologia dogmatyczna

ks. Perzyński

Prawo kanoniczne

ks. Burchard

Język łaciński

ks. Lewandowicz

Filozofia Boga

ks. Pluta

Teologia moralna

ks. Wolski

Teologia dogmatyczna

ks. Perzyński

Teologia moralna

ks. Kacprzak

Teoria poznania

ks. Szczyrba

Filozofia Boga

ks. Pluta

Język łaciński

ks. Lewandowicz

Teologia dogmatyczna ćw.

ks. Perzyński

Teologia moralna ćwiczenia

ks. Wolski

Historia filozofii

ks. Pluta

Antropologia filozoficzna

ks. Szczyrba

Teologia dogmatyczna

ks. Perzyński

Homiletyka

ks. Gabara

Katechetyka

ks. Wojtasik

Historia filozofii

ks. Pluta

Antropologia filozoficzna

ks. Szczyrba

Teologia dogmatyczna

ks. Perzyński

Prawo kanoniczne

ks. Góra

Homiletyka

ks. Gabara

Teologia duchowości

ks. Pietrzyk

Teologia dogmatyczna ćw.

ks. Perzyński

   
Teologia duchowości

ks. Pietrzyk

ŚRODA

Psychologia ogólna

ks. Siciński

Wpr. do Pisma Świętego

ks. Wochna

Prawo kanoniczne

ks. Tracz

Pismo Święte NT ćwiczenia

ks. Zawadzki

Prawo kanoniczne ćwiczenia

ks. Burchard

Psychologia ogólna ćw.

ks. Siciński

Wpr. do Pisma Świętego

ks. Wochna

Teologia fundamentalna ćw.

ks. Dziewulski

Teologia moralna

ks. Kacprzak

Pismo Święte ST

ks. Zawadzki

Historia Kościoła

ks. Gliński

Liturgika

ks. Sosnowski

Pismo Święte ST

ks. Wochna

Homiletyka ćwiczenia

ks. Gabara

Pismo Święte ST ćwiczenia

ks. Zawadzki

Historia Kościoła

ks. Gliński

Historia filozofii

ks. Kucharski

Pismo Święte ST ćwiczenia

ks. Wochna

Liturgika

ks. Sosnowski

Homiletyka ćwiczenia

ks. Gabara

Historia Kościoła ćwiczenia

ks. Gliński

Historia filozofii ćwiczenia

ks. Kucharski

Liturgika

ks. Sosnowski

Praktyki katechetyczne
Wykład fakultatywny: Czym jest człowiek? Odpowiedź filozoficzna. Odpowiedź antropologiczna – p. Kaczmarek

[lub:] Przemiany obrazu świata – elementy historii nauki

ks. Kucharski

   
Język migowy (2h) ks. Kamiński    

CZWARTEK

 

Lektoraty (2h)

 

Język angielski – p. Pskit (sala I roku)

 

Język francuski – p. Kozłowska (sala III roku)

 

Język niemiecki – p. Pruba (sala II roku)

 

 

Lektoraty Katechetyka ćwiczenia

s. Sozańska

Teologia duchowości

ks. Korczak

Teologia duchowości

ks. Korczak

Katechetyka ćwiczenia

s. Sozańska

Prawo kanoniczne ćwiczenia

ks. Góra

Liturgika

ks. Litawa

 

1045 Seminaria naukowe i Konwersatoria monograficzne (2h)

u wybranych Księży Profesorów

 

PIĄTEK

Logika

p. Kleszcz

  Prawo kanoniczne

ks. Tracz

Pismo Święte NT

ks. Zawadzki

Teologia dogmatyczna

bp Marczak

Logika

p. Kleszcz

Język łaciński

ks. Lewandowicz

Pismo Święte NT

ks. Zawadzki

Teologia moralna

ks. Kacprzak

Teologia dogmatyczna

bp Marczak

Język łaciński

ks. Lewandowicz

Proseminarium

ks. Dziewulski

Pismo Święte NT ćwiczenia

ks. Zawadzki

Teologia pastoralna

ks. Pater

Teologia dogmatyczna ćw.

bp Marczak

Fonetyka

p. Marcheluk

Proseminarium

ks. Dziewulski

Język łaciński

ks. Lewandowicz

Teologia pastoralna

ks. Pater

Pismo Święte NT

ks. Zawadzki

Fonetyka

p. Marcheluk

Język grecki

ks. Lewandowicz

Pismo Święte NT ćwiczenia

ks. Zawadzki

Wpr. w chrześc. (wiara)

ks. Jarzenkowski

Patrologia

ks. Lewandowicz

  Patrologia

ks. Lewandowicz