PLAN WYKŁADÓW

semestr II roku akademickiego 2019/2020

Rok 2 Rok III Rok IV Rok V Rok VI
PONIEDZIAŁEK
08:00-08:45 Metafizyka
ks. Piwowarczyk
Dydaktyka
ks. Siciński
Katolicka nauka społeczna
ks. Stępniak
Teologia moralna, ćw
ks. Wolski
08:55-09:40 Metafizyka
ks. Piwowarczyk
Dydaktyka
ks. Siciński
Katolicka nauka społ. ćw.
ks. Stępniak
Homiletyka
ks. Gabara
09:50-10:35 Historia filozofii
ks. Pluta
Teologia fundamentalna
ks. Dziewulski
Homiletyka
ks. Gabara
Katolicka nauka społeczna
ks. Stępniak
11:05-
11:50
Historia filozofii
ks. Pluta
Teologia fundamentalna
ks. Dziewulski
Homiletyka, ćw
ks. Gabara
Teologia duchowości
ks. Wołkowicz
12:00-12:45 Muzyka kościelna
ks. Kopytowski
Teologia fundamentalna
ks. Dziewulski
Teologia duchowości
ks. Wołkowicz
Homiletyka, ćw
ks. Gabara
14:30-16:00 Schola liturgiczna
ks. Kopytowski
WTOREK
08:00-08:45 Religiologia
ks. Dziewulski
Teologia moralna
ks. Wolski
Teologia dogmatyczna
ks. Perzyński
Teologia moralna
ks. Kacprzak
08:55-09:40 Religiologia
ks. Dziewulski
Pismo Święte ST
ks. Wochna
Teologia dogmatyczna
ks. Perzyński
Teologia moralna
ks. Kacprzak
09:50-10:35 Religiologia, ćw
ks. Dziewulski
Pismo Święte ST, ćw
ks. Wochna
Teologia dogmatyczna
ks. Perzyński
Prawo Kanoniczne
ks. Burchard
11:05-
11:50
Fonetyka
p. Marcheluk
Pismo Święte ST
ks. Wochna
Prawo kanoniczne ćw.
ks. Burchard
12:00-12:45 Fonetyka
p. Marcheluk
Pismo Święte ST, ćw
ks. Wochna
14:45-
16:15
Wychowanie fizyczne
p. Skolimowski
ŚRODA
08:00-08:45 Historia Kościoła
ks. Gliński
Teologia moralna
ks. Wolski
Pismo Święte NT
ks. Zawadzki
Teologia dogmatyczna
ks. Perzyński
08:55-09:40 Historia Kościoła
ks. Gliński
Liturgika
ks. Sosnowski
Pismo Święte NT
ks. Zawadzki
Teologia dogmatyczna
ks. Perzyński
09:50-10:35 Historia Kościoła ćw.
ks. Gliński
Pismo Święte NT
ks. Zawadzki
Liturgika
ks. Sosnowski
Teologia dogmatyczna
ks. Perzyński
11:05-
11:50
Język łaciński
ks. Lewandowicz
Praktyki Katechetyczne
p. Wolska
12:00-12:45 Język łaciński
ks. Lewandowicz
CZWARTEK
08:00-08:45

Lektoraty (2h)

J. angielski
p. Pskit

J. francuski
p. Kozłowska

J. niemiecki
p. Pruba

J. włoski
p. Cavallo

Lektoraty (2h) Prawo kanoniczne
ks. Góra
Katechetyka
ks. Wojtasik
Teoria i prakt. spowiedzi
ks. Wolski
08:55-09:40 Prawo kanoniczne
ks. Góra
Praktyki Katechetyczne
p. Wolska
Katechetyka
ks. Wojtasik
09:50-10:35 Praktyki Katechetyczne
p. Wolska
Liturgika
ks. Litawa
Prawo kan.
i wyznaniowe
ks. Góra
11:05-
11:50
10:45 Seminaria naukowe (2h)
u wybranych Księży profesorów
Liturgika ćwiczenia
ks. Litawa
12:00-12:45 Teologia duchowości
ks. Pietrzyk
PIĄTEK
08:00-08:45 Proseminarium
ks. Dziewulski
Teologia dogmatyczna
bp Marczak
Teologia moralna
ks. Kacprzak
Pismo Święte ST
ks. Zawadzki
Teoria i prakt. spowiedzi
ks. Wolski
08:55-
09:40
Psychologia ogólna
ks. Liszewski
Teologia dogmatyczna
bp Marczak
Teologia moralna
ks. Kacprzak
Pismo Święte ST
ks. Zawadzki
Muzyka kościelna
ks. Kopytowski
09:50-10:35 Psychologia ogólna
ks. Liszewski
Teologia dogmat. ćw.
bp Marczak
Muzyka kościelna
ks. Kopytowski
Pismo Święte NT
ks. Zawadzki
Prawo kan.
i wyznaniowe
ks. Tracz
11:05-
11:50
Wstęp do filozofii
ks. Tarabasz
Muzyka kościelna
ks. Kopytowski
Ekumenizm
ks. Perzyński
Pismo Święte NT
ks. Zawadzki
Teologia pastoralna
ks. Pater
12:00-12:45 Pismo Święte NT
ks. Zawadzki
Ekumenizm
ks. Perzyński
Muzyka kościelna
ks. Kopytowski
Teologia pastoralna
ks. Pater

semestr I roku akademickiego 2019/2020

Rok 2 Rok III Rok IV Rok V Rok VI
PONIEDZIAŁEK
08:00-08:45 Metafizyka
ks. Piwowarczyk
Pedagogika
ks. Siciński
Katolicka nauka społeczna
ks. Stępniak
Teologia moralna
ks. Kacprzak
08:55-09:40 Metafizyka
ks. Piwowarczyk
Pedagogika
ks. Siciński
Katolicka nauka społ. ćw.
ks. Stępniak
Muzyka kościelna
ks. Kopytowski
09:50-10:35 Historia filozofii
ks. Pluta
Prawo kanoniczne
ks. Tracz
Muzyka kościelna
ks. Kopytowski
Katolicka nauka społeczna
ks. Stępniak
11:05-
11:50
Historia filozofii
ks. Pluta
Muzyka kościelna
ks. Kopytowski
Pismo Święte ST
ks. Wochna
Teologia moralna
ks. Wolski
12:00-12:45 Muzyka kościelna
ks. Kopytowski
Teologia moralna
ks. Wolski
Pismo Święte ST
ks. Wochna
14:30-16:00 Schola liturgiczna
ks. Kopytowski
WTOREK
08:00-08:45 Teologia fundamentalna
ks. Dziewulski
Teologia moralna
ks. Kacprzak
Teologia dogmatyczna
ks. Perzyński
08:55-09:40 Historia i geogr. biblijna
ks. Wochna
Teologia fundamentalna
ks. Dziewulski
Teologia moralna
ks. Kacprzak
Teologia dogmatyczna
ks. Perzyński
09:50-10:35 Historia i geogr. biblijna
ks. Wochna
Teologia fundamentalna
ks. Dziewulski
Teologia dogmatyczna
ks. Perzyński
Prawo Kanoniczne
ks. Burchard
11:05-
11:50
Teoria poznania
ks. Szczyrba
Pismo Święte ST
ks. Wochna
Teologia dogmatyczna
ks. Perzyński
Prawo kanoniczne ćw.
ks. Burchard
12:00-12:45 Teoria poznania
ks. Szczyrba
Pismo Święte ST
ks. Wochna
Teologia dogmatyczna ćw.
ks. Perzyński
Teologia moralna
ks. Kacprzak
14:30-16:00 Wychowanie fizyczne
p. Skolimowski
ŚRODA
08:00-08:45 Historia Kościoła
ks. Gliński
Teologia moralna
ks. Wolski
Liturgika
ks. Sosnowski
Pismo Święte NT
ks. Zawadzki
08:55-09:40 Historia Kościoła
ks. Gliński
Liturgika
ks. Sosnowski
Pismo Święte NT
ks. Zawadzki
Homiletyka
ks. Gabara
09:50-10:35 Historia Kościoła ćw.
ks. Gliński
Prawo kanoniczne
ks. Tracz
Pismo Święte NT
ks. Zawadzki
Homiletyka ćw.
ks. Gabara
11:05-
11:50
Psychologia ogólna
ks. Liszewski
Pismo Święte NT
ks. Zawadzki
Homiletyka ćw.
ks. Gabara
Teologia duchowości
ks. Wołkowicz
12:00-12:45 Psychologia ogólna
ks. Liszewski
Pismo Święte NT
ks. Zawadzki
Homiletyka
ks. Gabara
Teologia dogmatyczna ćw.
ks. Perzyński
14:00-15:40 Historia sztuki
p. Gryglewski
Judaizm i chrześcijaństwo. Co nas łączy, co nas dzieli
p. Sitarek
CZWARTEK
08:00-08:45 Lektoraty (2h)

J. angielski (sala I roku)
p. Pskit
J. francuski (sala III roku)
p. Kozłowska
J. niemiecki (czytelnia)
p. Pruba
J. włoski (sala II roku)
p. Cavallo

Lektoraty (2h) Teologia duchowości
ks. Wołkowicz
Katechetyka
ks. Wojtasik
08:55-09:40 Prawo kanoniczne
ks. Góra
Katechetyka
ks. Wojtasik
Liturgika ćwiczenia
ks. Litawa
09:50-10:35 Prawo kanoniczne
ks. Góra
Liturgika ćwiczenia
ks. Litawa
Katechetyka ćwiczenia
p. Wolska
11:05-
11:50
10:45 Seminaria naukowe (2h)
u wybranych Księży profesorów
Katechetyka ćwiczenia
p. Wolska
12:00-12:45 Teologia duchowości
ks. Pietrzyk
Język migowy (fakult.)
ks. Kamiński (18:45)
PIĄTEK
08:00-08:45 Logika
p. Kleszcz
Teologia dogmatyczna
bp Marczak
Pismo Święte ST
ks. Zawadzki
Teoria i prakt. spowiedzi
ks. Wolski
08:55-09:40 Logika
p. Kleszcz
Teologia dogmatyczna
bp Marczak
Teologia pastoralna
ks. Pater
Pismo Święte ST
ks. Zawadzki
Teoria i prakt. spowiedzi
ks. Wolski
09:50-10:35 Teologia dogmat. ćw.
bp Marczak
Teologia pastoralna
ks. Pater
Pismo Święte NT
ks. Zawadzki
Muzyka kościelna
ks. Kopytowski
11:05-11:50 Teologia biblijna
ks. Zawadzki
Emisja głosu (fonetyka)
p. Marcheluk
Katechetyka
ks. Kujawin
Teologia pastoralna
ks. Pater
Teologia biblijna
ks. Zawadzki
12:00-12:45 Teologia biblijna
ks. Zawadzki
Emisja głosu (fonetyka)
p. Marcheluk
Katechetyka
ks. Kujawin
Teologia pastoralna
ks. Pater
Teologia biblijna
ks. Zawadzki
14:00-14:45 Język łaciński
ks. Adamiak
14:55-15:40 Język łaciński
ks. Adamiak