Zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej, Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś podjął decyzję, iż od roku akademickiego 2018/2019 formacja w łódzkim seminarium trwać będzie nie sześć, lecz siedem lat.

ROK PROPEDEUTYCZNY jest czasem przygotowania do studiów i życia w seminaryjnej wspólnocie

W naszej diecezji klerycy roku propedeutycznego formować się będą w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łasku-Kolumnie, pod opieką ks. dra Janusza Lewandowicza (moderatora), wspieranego przez ks. mgra lic. Bartłomieja Franczaka (prefekta) oraz ks. mgra lic. Jacka Kubisa (ojca duchownego, a zarazem proboszcza tamtejszej parafii).

WKRÓTCE WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT