Profesorowie i wykładowcy:

 • ks. dr hab. Grzegorz Bugajak, prof. UKSW – filozofia przyrody
 • ks. dr Łukasz Burchard – prawo kanoniczne
 • ks. dr Marcin Czajkowski – etyka
 • ks. dr Grzegorz Dziewulski – religiologia, teologia fundamentalna
 • ks. mgr lic. Bartłomiej Franczak– wprowadzenie w chrześcijaństwo (liturgia)
 • ks. dr Paweł Gabara – homiletyka
 • ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW – historia Kościoła (starożytna i średniowieczna)
 • ks. dr Przemysław Góra – prawo kanoniczne
 • prof. dr hab. Piotr Gryglewski – historia sztuki
 • ks. mgr lic. Marcin Jarzenkowski – wprowadzenie w chrześcijaństwo (wiara)
 • ks. dr Jacek Kacprzak – teologia moralna, wprowadzenie w chrześcijaństwo (życie moralne)
 • prof. dr hab. Ryszard Kleszcz – logika, ogólna metodologia nauk
 • ks. mgr lic. Grzegorz Kopytowski – muzyka kościelna
 • ks. dr Grzegorz Korczak – teologia duchowości
 • ks. dr Dariusz Kucharski – historia filozofii (nowożytnej)
 • ks. dr Włodzimierz Kujawin – katechetyka fundamentalna
 • ks. dr hab. Janusz Lewandowicz – celibat w pierwotnym Kościele (wykład fakultatywny)
 • ks. dr Tomasz Liszewski – psychologia pastoralna
 • ks. dr hab. Rafał Leśniczak – pedagogika mediów masowych (wykład fakultatywny)
 • ks. dr Karol Litawa – liturgika
 • bp dr Marek Marczak – teologia dogmatyczna
 • ks. dr Jarosław Pater – teologia pastoralna
 • ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński – teologia dogmatyczna, ekumenizm
 • ks. mgr lic. Piotr Mieloszyński – wprowadzenie w chrześcijaństwo (modlitwa)
 • ks. dr Roman Piwowarczyk – wstęp do filozofii, metafizyka
 • ks. dr Marek Pluta – historia filozofii (starożytnej i średniowiecznej); filozofia Boga
 • ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM – historia Kościoła (nowożytna)
 • ks. dr Mariusz Siciński – psychologia ogólna, psychologia rozwojowa, pedagogika i dydaktyka
 • ks. prof. dr hab. Jan Słomka – patrologia
 • ks. dr Sławomir Sosnowski – liturgika
 • ks. dr hab. Marek Stępniak – katolicka nauka społeczna
 • ks. dr hab. Sławomir Szczyrba – antropologia filozoficzna; teoria poznania
 • ks. dr Zbigniew Tracz – prawo kanoniczne i wyznaniowe
 • ks. dr Marek Wochna – historia i geografia biblijna, wprowadzenie do Pisma Świętego, egzegeza Pisma Świętego (ST)
 • ks. dr hab. Jan Wolski – teologia moralna, teoria i praktyka spowiedzi
 • ks. dr Arnold Zawadzki – egzegeza Pisma Świętego (ST i NT), teologia biblijna

 

Prowadzący ćwiczenia i lektoraty:

 • ks. dr Grzegorz Dziewulski – proseminarium
 • ks. mgr Wiesław Kamiński – lektorat j. migowego
 • ks. mgr lic. Grzegorz Kopytowski – schola liturgiczna WSD, schola gregoriańska WSD, chór WSD
 • mgr Elżbieta Kowalska – ćwiczenia logopedyczne
 • dr Ewa Kozłowska – lektorat j. francuskiego
 • ks. dr Janusz Lewandowicz – język łaciński, język grecki
 • mgr Mirosława Marcheluk – fonetyka pastoralna
 • dr Wiktor Pskit – lektorat j. angielskiego
 • mgr Tadeusz Pruba – lektorat j. niemieckiego
 • mgr Krzysztof Skolimowski – wychowanie fizyczne
 • mgr Irena Wolska – ćwiczenia z katechetyki, praktyki katechetyczne
 • mgr Grzegorz Zwoliński – ćwiczenia z katechetyki