Życzenia wielkanocne

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary

Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,

Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,

Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy…

(Sekwencja wielkanocna)

 

 

Święta Wielkanocne są szczególnym czasem odkrywania Tego, który jest Życiem. Doświadczaniem tej prawdy w środku swojego własnej egzystencji, otrzymując Jego miłość i dzieląc ją z innymi. Z całego serca życzymy, aby ten czas obfitował w duchową głębię spotkania ze Zmartwychwstałym, które promieniować będzie na nasze rodziny, bliskich i znajomych, w miejscach pracy, szkołach, parafiach, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

 

Wspólnota księży przełożonych, ojców duchownych oraz alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w  Łodzi

 

         

 

 

Wielkanoc A.D. 2019