W sobotnie popołudnie, 5 listopada, w naszej seminaryjnej kaplicy miało miejsce wydarzenie, które w tym miejscu rzadko się zdarza. Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś – metropolita łódzki, udzielił alumnowi VI roku naszego seminarium święceń w stopniu diakonatu.

W homilii nasz Arcybiskup zwrócił się do Krzysztofa słowami: “Krzysiek, do czego użyjesz pieniędzy, które ci dadzą emeryci? Na co, to wydasz? To jest podstawowe pytanie – do czego mam prawo użyć tych pieniędzy, które dają ludzie biedni? Czy na pewno dają je tylko dla mojego użytku? Pan Bóg był łaskaw – jestem 35 lat księdzem nigdy mi na nic w życiu nie brakło! Ty się nie bój, bo ludzie zrobią wszystko, by zabezpieczyć twoje potrzeby. Tylko jak będziesz dostawał te pieniądze to siebie pytaj – na co je dostajesz? Czy na pewno byś je użył w całości dla siebie jeszcze na taki poziom konsumpcji”

W uroczystości uczestniczyliśmy jako wspólnota dwóch seminariów: diecezjalnego oraz Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń. W kaplicy zebrali się również najbliżsi Krzysztofa.

Całą liturgię uświetniła schola pod kierownictwem ks. prał. Grzegorza Kopytowskiego.

Życzymy Ci, aby w posłudze diakona każdego dnia towarzyszyła Ci obecność Matki Bożej a święty Stanisław Kostka, patron naszego seminarium, wypraszał Ci potrzebne łaski do tej służby!

Święty Wawrzyńcze – patronie diakonów – módl się za nami!


Galeria zdjęć