Mszą świętą celebrowaną 2 października w bazylice archikatedralnej zainaugurowano nowy rok akademicki 2018/2019 w łódzkich uczelniach teologicznych, m.in w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. W liturgii uczestniczyli rektorzy wyższych uczelni Łodzi, przedstawiciele władz miasta i województwa oraz studenci rozpoczynający w tym roku swoją przygodę z teologią.

W homilii łódzki pasterz pytał uczestników liturgii – czy kiedy wchodzimy w obszar studiów, czy kiedy wchodzimy w naukę, wchodzimy w obszar Królestwa Bożego, królowania Boga? (…) Jezus zaprasza nas: wejdźcie do Królestwa Niebieskiego. Wejdźcie! Czy my to robimy? Czy też szukamy innej rzeczywistości, która ma swoją własną bramę? Potrzeba dziś odpowiedzi osobistej! Nie chodzi o odpowiedź teoretyczną, ale o to, na ile jest w nas samych dążenie do prawdy, uprawianie nauki wszystko jedno na jakim etapie, na jakim szczeblu. – zaznaczył.

Po zakończeniu liturgii w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi odbyła się dalsza części uroczystości, którą rozpoczął śpiew Gaude Mater Polonia, po którym głos zabrał ks. dr Sławomir Sosnowski, który wskazał na nowości, które związane są z afiliacją łódzkiego seminarium do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie oraz wprowadzeniem do toku studiów seminaryjnych dodatkowego roku –  roku propedeutycznego. Zaprezentowano także dwa sprawozdania z funkcjonowania łódzkich uczelni teologicznych w roku akademickim 2017/ 2018, a następnie najmłodsi studenci złożyli ślubowanie i odebrali indeksy.

Wykład inauguracyjny pt. „Wykorzenienie z własnego ogrodu – witajcie w świecie millenialsów” wygłosił rektor PWTW ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina.

Spotkanie zakończył wspólny obiad w niedawno wyremontowanym, seminaryjnym refektarzu.

Poniżej kilka video relacji:

Kategorie: Aktualności