Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Chociaż rozpoczęcie formacji miało miejsce kilka dni temu,
to dopiero dziś nastąpiła uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/20.

Zainicjowała ją Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej pod przewodnictwem
Ks. Abpa Grzegorza Rysia, z udziałem Rektorów łódzkich uczelni wyższych.
Po Eucharystii, w auli WSD miała miejsce immatrykulacja alumnów z roku propedeutycznego.

Przyjęcie w poczet studentów zwieńczone zostało przekazaniem seminarzystom
indeksów przez O. dr. Marka Kotyńskiego CSsR z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Wykład inauguracyjny pt. Kościół „wyruszający w drogę” wygłosił
Ks. prof. dr hab. Jan Słomka, patrolog, wykładowca naszego Seminarium.
(Pełna treść odczytu dostępna jest poniżej.

Wszystkim seminarzystom, szczególnie tym którzy rozpoczynają naukę na pierwszy roku,
jak również profesorom życzymy aby obcowanie z nauką prowadziło do wzrostu
na drodze intelektualnej, ale także tej ludzkiej i duchowej.