Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w naszym seminarium

Opublikowane przez Jakub Kuberski w dniu

4 października, we wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2022/2023. Eucharystii w łódzkiej katedrze przewodniczył i Słowo do nas wygłosił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś – metropolita łódzki.

– Niech ten rok akademicki, który się rozpoczyna, przyniesie nam prawdziwe szczęście i prawdziwy rozwój, który odkrywamy w tej relacji nas jako uczniów do Jezusa jako naszego Mistrza! – mówił abp Grzegorz Ryś.

Po zakończeniu liturgii wszyscy udali się do gmachu naszego seminarium, by wziąć udział w dalszych uroczystościach, którym przewodniczył Ksiądz Rektor Sławomir Sosnowski. Po przemówieniu Księdza Rektora, przedstawione zostały sprawozdania z działań łódzkich uczelni teologicznych w poprzednim roku akademickim.

Następnie studenci rozpoczynający naukę złożyli ślubowanie i odebrali indeksy. Naukę rozpoczęło w tym roku 6 alumnów znajdujących się na roku propedeutycznym, 10 alumnów z Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń oraz 1 alumn z Archidiecezjalnego Semianarium Redemptoris Mater.


Galeria zdjęć