Informacje dla prelegentów

TERMINY

Data konferencji:
6 maja 2021 r.


Termin nadsyłania abstraktów:
do 1 października 2020 r.


Informacja o przyjęciu na konferencję:
16 października 2020 r.


Termin nadsyłania opłat konferencyjnych:
30 października 2020 r.


Oficjalny plan konferencji:
15 kwietnia 2021 r.


Termin nadsyłania artykułów do publikacji
zostanie podany po konferencji.


KOSZTY

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł.

W ramach opłaty organizatorzy zapewniają pokrycie kosztów obiadu, serwisu kawowego oraz materiałów konferencyjnych.

Uczestnictwo bierne jest bezpłatne.

Opłaty konferencyjne prosimy wpłacać na konto
Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi
71 1240 3028 1111 0000 2824 0509

Tytuł przelewu: Evangelii Gaudium Imię i nazwisko


ZGŁOSZENIA

W celu zgłoszenia swojego wystąpienia prosimy o wypełnienie umieszczonego poniżej formularza i odesłanie na adres:

lodz.evangeliigaudium@gmail.com

Pobierz – Formularz zgłoszeniowy