Informacje dla prelegentów

DATA KONFERENCJI
25 listopada 2021 r.


Termin nadsyłania abstraktów:
15 września 2021 r.


Informacja o przyjęciu na konferencję:
30 września 2021 r.


Termin nadsyłania opłat konferencyjnych:
31 października 2021 r.


Plan konferencji:
10 listopada 2021 r.


KOSZTY

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł.

W ramach opłaty organizatorzy zapewniają pokrycie kosztów obiadu, serwisu kawowego oraz materiałów konferencyjnych.

Uczestnictwo bierne jest bezpłatne.

Opłaty konferencyjne prosimy wpłacać na konto
Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi
71 1240 3028 1111 0000 2824 0509

Tytuł przelewu: Evangelii Gaudium Imię i nazwisko


ZGŁOSZENIA

W celu zgłoszenia swojego wystąpienia prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie na adres: lodz.evangeliigaudium@gmail.com