Podobnie jak w rodzinie największą troską otacza się najmłodszych, tak też w formacji seminaryjnej ze szczególną uwagą towarzyszymy tym, którzy dopiero weszli na tę drogę. Pierwszy rok formacji, zwany rokiem propedeutycznym, seminarzyści naszej Archidiecezji już od 2018 roku przeżywają w uroczym miejscu, sosnowym zakątku, jakim jest Kolumna, część Łasku. W domu parafialnym przy kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny czynią swoje pierwsze kroki, nim podejmą regularne studia w Łodzi. Ten pierwszy okres formowania serca mają przeżywać w konkretnej wspólnocie, trwając na modlitwie, rozważaniu Pisma Świętego i budowaniu dojrzałych więzi, aby mogli zbudować jeszcze głębszą relację z Panem Jezusem i Kościołem. Do użytku Seminarium została oddana część pomieszczeń na plebani, dzięki czemu udało się zorganizować pokoje dla alumnów, jadalnię z kuchnią, salę spotkań.

W tym roku podjęliśmy wysiłek zorganizowania w jednym z pomieszczeń KAPLICY, miejsca dla formacji niezwykle ważnego, dzięki któremu obecność Pana w życiu seminarzystów będzie rzeczywistością bliską i codzienną. Ostatnie zawirowania budowlane, braki materiałów oraz podwyżki spowodowały potrzebę zwrócenia się o pomoc do wszystkich, którym na sercu leży troska o przyszłych księży.

Kochani Dobroczyńcy!

Całe Łódzkie Seminarium utrzymuje się dzięki Waszym ofiarom, dlatego głęboko wierzymy, że również kaplica w Kolumnie dla roku propedeutycznego powstanie dzięki Waszemu wsparciu, o które pokornie prosimy. Odwdzięczać się będziemy naszą modlitwą, szczególnie w każdy czwartek, kiedy to sprawowana jest Eucharystia w intencji naszych Ofiarodawców i Przyjaciół.

Środki na kaplicę w Kolumnie można przekazać na konto seminaryjne:

Bank Pekao S.A. Nr 71 1240 3028 1111 0000 2824 0509

z dopiskiem „Ofiara na kaplicę dla roku propedeutycznego”.

Z całego serca dziękujemy!

Kategorie: Aktualności