kapłaństwo służebne
formacja do święceń – formacja po święceniach
25 listopada 2021, Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi


sesja I: Formacja a Magisterium Kościoła

  1. Bp Damian Bryl, Główne założenia dokumentu Ratio institutionissacerdotalis pro Polonia.
  2. Ks. dr hab. Damian Wąsek (UPJPII), Ks. dr hab. Marek Gilski (UPJPII), Magisterium Kościoła o formacji do święceń: pobożne życzenia czy realna szansa na przezwyciężenie kryzysu powołań?
  3. Ks. prof. dr hab. Jan Słomka (WTL UŚ , WSD Łódź), Pochwała posłuszeństwa.

sesja II: Liturgia a formacja

  1. Ks. dr Sławomir Jeziorski (WSD Rzeszów, UPJPII), Liturgia godzin: kanoniczny obowiązek czy wydarzenie formacyjne w życiu prezbitera.
  2. Ks. dr Mariusz Szypa (PWT Wrocław), Liturgiczna formacja do posług i święceń w seminariach duchownych.
  3. Ks. dr Sławomir Sosnowski (WSD Łódź), Formacyjna rola liturgii według Franciszka.

sesja III: Wokół formacji

  1. Ks. dr Przemysław Sawa (WTL UŚ), Duchowny w służbie „Kościoła w wyjściu”.
  2. Ks. dr Bartosz Trojanowski (PWT Wrocław), Przyczyny i konsekwencje możliwości zabronienia przystąpienia do prezbiteratu diakonom przeznaczonym do kapłaństwa (por. kan. 1030 KPK).