Konferencja 2021

OD EVANGELII NUNTIANDI DO EVANGELII GAUDIUM

Tytuł tegorocznej Konferencji wskazuje na dwie – niezwykle podobne – adhortacje apostolskie.
Evangelii nuntiandi ogłosił papież Paweł VI 8 grudnia 1975 roku, po trzecim zgromadzeniu ogólnym synodu biskupów, poświęconym ewangelizacji we współczesnym świecie.
Evangelii Gaudium zaś – papież Franciszek 24 listopada 2013 roku, po trzynastym zgromadzeniu ogólnym synodu biskupów, poświęconym nowej ewangelizacji.

Rozpoczynając więc ten cykl na temat nauczania Kościoła konferencją o głoszeniu Ewangelii, chcemy przestudiować teologicznie panoramę tego nauczania: jego wewnętrzną spójność, ciągłość oraz nieustającą nowość, oznaczając nie tyle zmianę, co ciągle na nowo odczytywane w tym nauczaniu wezwanie Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”.

Te dwa tytuły nie określają granic czasowych naszej refleksji. Żywa Tradycja Kościoła źle znosi takie sztywno wytyczane granice. Jest jedna, żywa; swój początek ma w Jezusie Chrystusie i będzie trwać aż do końca świata. Natomiast te dokumenty wyznaczają istotne punkty tradycji, a każdy z nich odsyła do wcześniejszego – Soboru Watykańskiego II.
Jednak i on nie jest żadną granicą czy też – jak się to zwykło mawiać – „przełomem”. Jest kolejnym krokiem Kościoła pielgrzymującego; kolejnym „wyjściem”, ale nie odcięciem się od przeszłości.

Tradycja Kościoła jest żywa. W tym słowie „żywa” kryje się jednocześnie jej ciągłość i nieustająca nowość. Można mówić o zmianach, ale to nie zmiany definiują Tradycję lecz raczej żywa tożsamość.

Do teologów należy m.in. studiowanie dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Lektura tych dokumentów nie jest bowiem zadaniem łatwym. Nie są to tylko teksty prawnicze, do wprowadzenia w życie „w trybie” zarządzenia. Ten wymiar dokumentów nie jest najważniejszy. Skupiają one w sobie, jak w soczewce, wiarę całego Kościoła.

Oto założenia badawcze zapowiadanej konferencji.

Zapraszamy więc teologów do wspólnej refleksji, dzięki której lepiej zrozumiemy żywą Tradycję Kościoła.


RADA NAUKOWA

ks. prof. dr hab. Jan Słomka – Przewodniczący Rady Naukowej (UŚ w Katowicach; WSD w Łodzi)

dr hab. Marek Kita – prof. UP JP II (UP JP II w Krakowie)

dr hab. Anna Maliszewska – prof. UŚ (UŚ w Katowicach)

ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński – (UKSW w Warszawie; WSD w Łodzi)