W nocy z 23 na 24 lutego na Ukrainie rozpoczął się konflikt zbrojny wywołany rosyjską agresją. W związku z tym smutnym wydarzenie, Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś – metropolita łódzki – zaprasza wszystkich mieszkańców Łodzi i nie tylko w najbliższą niedzielę na godzinę 19:00 do łódzkiej archikatedry na wspólną Eucharystię w intencji pokoju na Ukrainie i w całej Europie. Naszą modlitwą ogarniemy wszystkich tych, którzy już ucierpieli w wyniku działań zbrojnych, a zwłaszcza tych, którzy zginęli podczas tego konfliktu.

Prośmy o pokój słowami modlitwy napisanej przez św. Jana Pawła II:

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Amen