Jak na początku każdego roku, nasze Seminarium udało się z wizytą do sióstr karmelitanek bosych w Łodzi. Mszy św. sprawowanej 1 października o godz. 18.00 przewodniczył J. E. Ksiądz Biskup Marek Marczak.

W czasie liturgii miało miejsce poświęcenie nowego dzwonu, który niebawem zawiśnie w klasztornej wieży.

Po Eucharystii wspólnota tradycyjnie udała się na spotkanie z siostrami oraz poczęstunek.