NaProTechnologia

20 maja 2019 r. w naszym seminarium miało miejsce kolejne spotkanie koła naukowego εἰς
κοινωνίαν poświęcone NaProTechnologii (z ang. Wsparcie Naturalnej Prokreacji). Temat został
zaprezentowany przez łódzkich specjalistów – Panią dr hab. n. med. Joannę Smyczyńską oraz Panią
mgr Olimpię Janz FCP – reprezentujących Centrum Medycyny Spersonalizowanej CODE w Łodzi ul. Tuwima 15.
Poniżej prezentujemy zarys spotkania.
NaProTechnologia jest systemem medycznym polegającym na wspieraniu naturalnej prokreacji.
Innymi słowy NaProTechnologia jest formą leczenia niepłodności przez doprowadzenie kondycji
prokreacyjnej zarówno kobiety, jak i mężczyzny do optymalnego stanu. Gdy zachodzi taka potrzeba
metoda dopuszcza możliwość wspomagania funkcjonowania organizmu przy uwzględnieniu
naturalnych uwarunkowań i procesów. Metoda ta postrzega problem bezpłodności jako objaw
zaburzenia prawidłowego funkcjonowania organizmu. Proces medyczny zmierza do usunięcia
przyczyn niemożności poczęcia dziecka, które nie zawsze wprost związane są z problemami
ginekologicznymi czy andrologicznymi. Można zatem powiedzieć, że NaProTechnologia jest
interdyscyplinarną gałęzią medycyny adresowaną zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn.

NaProTechnologia znajduje zastosowanie nie tylko w leczeniu niepłodności, lecz także w leczeniu
nowotworów dróg rodnych kobiety, zaburzeń miesiączkowania, zaburzeń hormonalnych, zespołu
napięcia przedmiesiączkowego, nieprawidłowości związanych z drogami rodnymi kobiety, w tym
także torbieli jajników. NaProTechnologia pozwala również zdiagnozować negatywny wpływ stresu
na zdrowie pacjenta oraz na jego zdolność prokreacyjną. Metoda ta jest również cenną pomocą w
obserwacji i utrzymaniu ciąży. Można ją wykorzystać przy rozpoznawaniu procesów związanych z
premenopauzą oraz dla wielu innych aspektów zdrowia ginekologicznego.

NaProTechnologia opiera się na modelu Creighton – opracowanym przez prof. Th. W. Hilgers’a.
Model ten służy rozpoznawaniu płodności w oparciu o obserwację cyklu menstruacyjnego kobiety –
badanie śluzu szyjki macicy, który pozwala precyzyjnie określać fazy cyklu oraz zachodzące w nich
procesy. Możliwość wykorzystania wyników obserwacji przez lekarzy jest jedną z zalet tego modelu.
Model Creighton wpisuje się w troskę o życie ginekologiczne kobiety, nie tylko w aspekcie prokreacji.
Model zakłada pracę z parami, co jest kolejnym pozytywnym aspektem przyczyniającym się do
zbliżenia małżonków. Warto nadmienić o naukowym opracowaniu z 2018 r. – Ph. C. Boyle, Th. de
Groot, K. M. Andralojc, T. A. Parnell, Skuteczności NaProTechnologii po nieudanych procedurach in
vitro – które podaje 32% skuteczność zastosowanego leczenia (uzyskano ciążę) u pacjentek, których
okres niepłodności trwał średnio prawie 6 lat (pacjentki były średnio po 2 nieudanych próbach in
vitro). Badanie przeprowadzono przy udziale 403 pacjentkach (średnia wieku 37 lat). Pozytywna ocena moralna jest wielką zaletą wspomnianej metody. Twórca modelu prof. Th. Hilgers
wprost podaje papieskie dokumenty, które stały się inspiracją do stworzenia metody respektującej
godność osoby ludzkiej oraz naturalne uwarunkowania biologiczne. Tymi dokumentami są: encyklika
papieża Piusa XI Casti connubii, Przemówienie papieża Piusa XII do uczestniczek Kongresu Włoskiej
Katolickiej Unii Położnych, encyklika papieża Pawła VI Humanae vitae. Metoda jest również osadzona
w teologii ciała opracowanej przez papieża Jana Pawła II.