Cykl konferencji Evangelii gaudium

Tytuł, rozpoczętego w 2021 r. cyklu konferencji naukowych, jest tożsamy z tytułem pierwszego, programowego tekstu papieża Franciszka, w trakcie jego pontyfikatu podejmujemy wszak tę inicjatywę. Nie mamy jednak zamiaru skupiać się wyłącznie na analizie treści tej adhortacji czy dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, sygnowanych przez papieża Franciszka. Tym bardziej nie zajmuje nas studiowanie myśli Ojca Świętego jako teologa.

Interesujemy się natomiast studium aktualnego nauczania Kościoła. To nauczanie, Magisterium wykonywane przez Urząd Nauczycielski Kościoła, jest właśnie żywą Tradycją. Wiara w Kościół, którą wyznajemy w Credo, to dla teologów katolickich w sposób szczególny przekonanie, że dokumenty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła są wyrazem wiary Kościoła.

W Instrukcji Kongregacji Doktryny Wiary “O powołaniu teologa w Kościele Donum veritatis“, czytamy: “Żywy Urząd Nauczycielski Kościoła i teologia, mimo różnych darów i funkcji, mają ostatecznie ten sam ce: zachowanie Ludu Bożego w wyzwalającej prawdzie i uczynienie go w ten sposób światłem narodów” (Donum Veritatis 21).

Dokumenty Magisterium są nauczaniem żywym, służą życiu Kościoła w całej jego różnorodności, w zrozumieniu, “co mówi Duch do Kościołów”. Jednak zwykle nie są tekstami łatwymi w odbiorze. Ich lektura jest z konieczności hermeneutyką, a więc wymaga wiedzy teologicznej. Stąd jednym z ważnych zadań teologów katolickich jest ich krytyczne studiowanie: “teologowie, poprzez interpretację, nauczanie i przekazywanie zgodnie z mentalnością właściwą dla swoich czasów, opracowują doktrynę i wezwania Urzędu Nauczycielskiego Kościoła […] umożliwiając lepsze poznanie ze strony ludu Bożego” (Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Urząd Nauczycielski Kościoła i teologia, Teza 5.2). To studiowanie jest podporządkowane wskazanej misji: ma służyć Kościołowi żyjącemu. Dlatego pamięć o tym, że Urząd Nauczycielski Kościoła i Tradycja Kościoła są żywe, jest niezbędną regułą hermeneutyczną w trakcie ich studiowania.

W tej wierze podejmujemy działanie (mając nadzieję na dłuższą jego perspektywę), polegające na stworzeniu przestrzeni dla lektury, hermeneutyki, zrozumienia nauczania Kościoła powszechnego na użytek Kościoła w Polsce. Zależy nam na słuchaniu (teologicznym) żywego nauczania Kościoła i odczytywaniu go w naszym lokalnym kontekście. Mamy nadzieję, i z stanie się to wyrazem naszej posługi dla Kościoła w Polsce.

Chcemy raz do roku spotykać się na konferencji teologicznej zbudowanej wokół jednego tematu tegoż nauczania.

Tytuł Evangelii gaudium nie tylko zapowiada program pontyfikatu papieża Franciszka, ale niesie wezwanie i przypomnienie, że Ewangelia jest naszą radością, jest radością naszego życia; a my, teologowie katoliccy, jesteśmy na służbie Ewangelii, a więc i na służbie tej radości ewangelicznej.