Poświęcenie seminaryjnej Drogi Światła

W poniedziałek 6 maja br. w ogrodzie naszego seminarium odbyło się pierwsze nabożeństwo Drogi Światła. Droga Światła została oficjalnie wprowadzona w 2002 roku do kultu Bożego jako wielkanocny odpowiednik Drogi Krzyżowej. Droga Światła i Droga Krzyżowa mają sobie wzajemnie odpowiadać. O ich podobieństwie przypominają łacińskie nazwy: Via Crucis (droga krzyża) i Via Lucis (droga światła). Identyczna jest liczba stacji. Proponowane stacje drogi światła oparte są na wydarzeniach odnotowanych w Nowym Testamencie. Są to:
• Stacja I – Jezus powstaje z martwych
• Stacja II – Apostołowie przybywają do pustego grobu
• Stacja III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie
• Stacja IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus
• Stacja V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba
• Stacja VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom
• Stacja VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów
• Stacja VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
• Stacja IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim
• Stacja X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi
• Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny
• Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca
• Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego
• Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha Uroczystego poświęcenia tablic dokonał ks. Sławomir Sosnowski Rektor naszego seminarium, który poprowadził nabożeństwo w oparciu o rozważania przygotowane przez ks.abp Grzegorza Rysia. Fundatorem tablic Drogi Światła jest p. Wiktoria Szkwarek, mama ks. Mariusza Szkwarka, który w 1991 roku zginął tragicznie w pierwszym roku kapłaństwa. Autorami projektu są Państwo Krystyna i Bogusław Solscy. To pierwsze tego typu artystyczne przedstawienie paschalnego nabożeństwa na terenie Archidiecezji Łódzkiej.