Dziś (9.02.2020r.) zakończyliśmy trwające 3 dni rekolekcje dla młodzieży męskiej pod nazwą “Urodziny”. Tematem były Urodziny, rozumiane jako powtórne narodzenie z wody i z Ducha Świętego, w oparciu o historie spotkania Nikodema z Jezusem. Był to czas odkrywania swojej tożsamości, powołania i miejsca we wspólnocie Kościoła. Na spotkanie z uczestnikami byli zaproszeni goście, którzy dzielili się swoja drogą odkrywania Boga w życiu i tym jak oni doświadczają “Urodzin”.
Gościliśmy abp Grzegorza Rysia, Monikę i Adama Tataradzińskich oraz bp Ireneusza Pękalskiego.
W rekolekcjach brało udział 28 uczestników, każdy z własnymi pytaniami i oczekiwaniami i pragnieniem pogłębienia relacji z Bogiem. Program rekolekcji stwarzał przestrzeń do modlitwy, pogłębionej refleksji, medytacji Słowa Bożego, konferencji,ale także rekreacji, wspólnych posiłków oraz spotkania z drugim człowiekiem w jego historii życia.

GALERIA