Zbliża się czas naborów i rekrutacji na uczelnie wyższe. Związany jest on z podejmowaniem decyzji – niejednokrotnie życiowych. Być może po głowie chodzą ci myśli o chęci służby drugiemu człowiekowi? O oddaniu swojego życia Bogu? Być może gdzieś w głębi serca słyszysz zaproszenie Boga? Może warto się temu przyjrzeć? Skonfrontować?


W naszym Seminarium rekrutacja na rok 2024/2025 odbędzie się w tylko jednym terminie – 13 września.

Przed rekrutacją należy umówić się telefonicznie (+48 42 664 88 88) i złożyć potrzebne dokumenty:

  • Podanie – prośba o przyjęcie do Seminarium zaadresowana do Księdza Rektora (napisana własnoręcznie) – WZÓR
  • Życiorys w formie opisowej (napisany własnoręcznie)
  • Świadectwo przyjęcia sakramentów chrztu i bierzmowania
  • Opinia Księdza Proboszcza parafii zamieszkania
  • Świadectwo maturalne – oryginał
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • Świadectwo ukończenia nauki religii w szkole średniej (jeżeli było dawane oddzielnie)
  • Fotografia legitymacyjna w formie papierowej (3 szt.) i cyfrowej
  • Zaświadczenie o niekaralności (w formie papierowej lub cyfrowej)

Powyższe dokumenty można składać od początku czerwca.

Następnie należy przyjechać na rekrutację w podanym terminie – 13 września 2024, na godz. 9:00. W trakcie rekrutacji będzie miał miejsce test z wiedzy religijnej na poziomie szkoły średniej, rozmowa z Rektorem i rozmowa z Moderatorem Roku Propedeutycznego.

Światu potrzeba kapłanów, bo światu potrzeba Chrystusa.

św. Jan Paweł II
Kategorie: Aktualności