W sobotę 19 czerwca 2018 r. w bazylice archikatedralnej sześciu alumnów roku V przyjęło z rąk J.E. Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia sakrament święceń w stopniu diakonatu.

W czasie homilii wygłoszonej podczas uroczystej liturgii, Metropolita Łódzki zaznaczył, iż uczniem Chrystusa jest się przez całe życie. Przestrzegł przed pokusą, by uznać, iż przyjęcie święceń diakonatu zwalnia z dalszego wsłuchiwania się w głos Chrystusa, który jest Nauczycielem wszystkich ludzi.

O tej pory nowowyświęceni diakoni będą mogli m.in. błogosławić związki małżeńskie, czytać Ewangelię w czasie liturgii oraz wygłaszać homilie.

Sakrament święceń w stopniu diakonatu przyjęli:

  • Michał Kardynia (parafia pw. NMP Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim)
  • Kamil Siuta (parafia pw. św. Kazimierza i św. Barbary w Pożdżenicach)
  • Paweł Skowron (parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Łasku-Kolumnie)
  • Marcin Skrzydłowski (parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Pabianicach)
  • Tomasz Szurek (parafia pw. św. Jana Ewangelisty w Łodzi)
  • Adrian Zimnowłocki (parafia pw. św. Floriana w Uniejowie, diec. włocławska)