(Mt 1, 1-25)

W czasie pokoju rodzi się Ten, który uczy nas jak miłować pokój. Rodzi się w drodze, aby wskazać nam Drogę. Ten, który ukazuje wielkość Królestwa, rodzi się w ciasnym żłóbku. Ten, który przyszedł, aby dać nam szatę nieśmiertelności, zostaje owinięty najzwyklejszymi pieluszkami. Ten, który czyni nas wolnymi, pozwala położyć się w ciasnej kołysce. Przyglądając się tej Tajemnicy, możemy zawołać za Psalmistą: „Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył?” (Ps 115, 12).

Niech te Święta Narodzenia Pańskiego będą dla nas okazją do wdzięczności za wszystko, co dał nam Bóg. Niech będą czasem wdzięczności za każdego człowieka, czasem spojrzenia z miłością na tego, który jest przy nas. Niech otwierają nas na miłość Boga i bliźniego.

————————

Życzymy wszystkim błogosławionych, radosnych, pełnych pokoju i nadziei świąt Narodzenia Pańskiego!

Kategorie: Aktualności