Wszystkich, którzy rozpoznając swoje powołanie, myślą o kapłaństwie, zapraszamy do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Już od 1 czerwca br., po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym ( +48426648888 ) można przyjechać na spotkanie z przełożonym naszego seminarium. Jeśli już posiadasz świadectwo dojrzałości, możesz je składać wraz z resztą dokumentów w rektoracie naszej uczelni. Jeśli świadectwo maturalne otrzymasz dopiero w lipcu br. możesz przyjechać wcześniej i wyrazić swój zamiar wstąpienia do Seminarium.

Dokumenty do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi przyjmowane będą do 31 sierpnia, jednak kandydaci do naszego Seminarium, oprócz złożenia dokumentów, są zobowiązani przybyć na dzień skupienia, egzamin wstępny z zakresu katechezy szkoły ponadgimnazjalnej i rozmowę kwalifikacyjną w jednym z dwóch terminów:

1-2 VII 2016 r. (piątek-sobota)

1-2 IX 2016 r. (czwartek-piątek)

Powyższe spotkanie odbędzie się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, przy ul. św. Stanisława Kostki 14.
Rozpoczęcie pierwszego dnia o godz. 12.30, a zakończenie dnia następnego o godz. 15.00
Modlimy się za Ciebie i czekamy.

Spis dokumentów wymaganych przy wstąpieniu do Seminarium Duchownego

 

 1. odręcznie napisane podanie o przyjęcie do seminarium adresowane do ks. Rektora
 2. świadectwo ukończenia szkoły średniej
 3. oryginał świadectwa dojrzałości
 4. odręcznie napisany życiorys w formie narracyjnej
 5. świadectwo przyjęcia sakramentu chrztu i bierzmowania
 6. świadectwo ukończenia katechezy z klasy maturalnej (jeśli było oddzielne)
 7. świadectwo zdrowia ucznia (jeśli zostało przekazane przez szkołę)
 8. opinia Księdza Proboszcza parafii stałego zamieszkania
 9. kserokopia dowodu osobistego
 10. 4 zdjęcia legitymacyjne
 11. zdjęcie legitymacyjne w formacie cyfrowym