Zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej, ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś podjął decyzję, iż od roku akademickiego 2018/2019 formacja w łódzkim seminarium będzie trwać nie sześć a siedem lat.

Rok propedeutyczny jest czasem przygotowania do studiów i życia w seminaryjnej wspólnocie. W naszej diecezji klerycy roku propedeutycznego formować się będą w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łasku-Kolumnie, pod opieką ks. mgr. lic. Zbigniewa Wołkowicza (moderatora), wspieranego przez ks. mgr. lic. Piotra Kępniaka (prefekta) i ks. mgr. lic. Jacka Kubisa (ojca duchownego i proboszcza tamtejszej parafii).


Abp Grzegorz Ryś o roku propedeutycznym


ks. Zbigniew Wołkowicz o roku propedeutycznym


Klerycy o roku propedeutycznym