KONFERENCJA EVANGELII GAUDIUM

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Evangelii Gaudium”

kapłaństwo służebne
formacja do święceń

– formacja po święceniach

25 listopada 2021 r.


Wyższe Seminarium Duchowne
w Łodzi
ul. Św. Stanisława Kostki 14
90-457 Łódź


Patronat honorowy:
Arcybiskup Metropolita Łódzki Grzegorz Ryś

Patronat medialny: