Ogólnopolska Konferencja Naukowa
“Evangelii Gaudium”

Teologia – służebnica wiary Ludu Bożego

14 listopada 2024 r.

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
ul. Św. Stanisława Kostki 14
90-457 Łódź

lodz.evangeliigaudium@gmail.com