Od początku istnienia naszego Seminarium wielu ludzi wspiera nas swoją modlitwą i ofiarą. W celu pogłębienia i poszerzenia dotychczasowych więzów między Seminarium i wspólnotą wiernych, wśród których mają pracować przyszli kapłani, powstało Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Do TP WSD mogą należeć duchowni i wierni świeccy, którzy codziennie poprzez modlitwę i ofiarowane cierpienia wspierają duchowo biskupów, kapłanów i kleryków. Zachęcamy wszystkich wiernych, szczególnie chorych i cierpiących, by ofiarowali swoje cierpienia w ramach dzieła wspierania powołań.

Jak dołączyć do Towarzystwa Przyjaciół WSD?

Wierni, którzy postanowią należeć do TP WSD, proszeni są o wypełnienie poniższej deklaracji i przesłanie jej na adres Seminarium.


90-457 Łódź, ul. św. Stanisława Kostki 14


Deklaracja dostępna jest do pobrania poniżej.

Modlitwa

Wszechmogący Boże i Ojcze nasz najlepszy!
Ty objawiłeś światu swoją miłość do nas w Twoim Synu Jezusie Chrystusie. On pokazał, jak bardzo pragniesz nas samych, gdy z Twojej woli oddał za nas życie swe na Krzyżu. Zanim cierpiał, głosił wszystkim ludziom Dobrą Nowinę o zbawieniu, a przez to rzucił na nasze życie i nieśmiertelność światło prawdy, abyśmy nie byli pozbawieni nadziei, lecz mogli odnaleźć radość dzieci Bożych. On, kiedy zmartwychwstał, polecił swym uczniom, Apostołom, aby w mocy Ducha Świętego przedłużali Jego zbawczą misję. Prosimy Cię więc, wejrzyj dziś na pragnienie naszego łódzkiego Kościoła i całego Kościoła powszechnego: ześlij w serca młodych ludzi swoją łaskę i daj im odwagę pójścia za Tobą drogą powołania kapłańskiego i zakonnego; niech całkowicie oddając się na Twoją służbę przez swe świadectwo wiary niosą braciom miłość i budzą w ich sercach nadzieję; niech przyczyniają się do budowania Twojego Kościoła przez sprawowanie sakramentów świętych, zwłaszcza zaś Eucharystii, aby mógł on być znakiem Twojej miłości i drogą zbawienia dla wszystkich ludzi. Prosimy Cię, Ojcze, o to w Duchu Świętym przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

– Modlitwa Kościoła łódzkiego o powołania