Wokół eklezjologii Franciszka
17 listopada 2022, Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi


sesja I:  Wokół Drogi Synodalnej w Niemczech

  1. ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński (WT UKSW;  WSD Łódź), Odnowa Kościoła w świetle dokumentów Drogi Synodalnej w Niemczech
  2. ks. dr hab. prof. UŚ Jacek Kempa (WTL UŚ), Droga synodalna w Niemczech: Teologiczny obraz kapłaństwa

sesja II: Tematy eklezjologii Franciszka

  1. ks. dr hab. prof. UKSW Przemysław Artemiuk (WT UKSW), „Nowe” znamiona Kościoła według Franciszka
  2. ks. dr hab. Rafał Kowalski (PWT Wrocław), Inkluzywność w nauczaniu kościelnym – dyrektywa, postulat czy utopia?
  3. dr Michał Zborowski, Eklezjotwórcza rola kerygmatu w nauczaniu papieża Franciszka

sesja III: Kościół dzisiaj

  1. ks. dr hab. prof. KUL Sławomir Pawłowski (WT KUL), Ecclesia semper reformanda – pochodzenie formuły i kilka przykładów refleksji teologicznej
  2. ks. dr  Grzegorz Wąchol (WT UPJPII), Kryzys wiary czy naturalny etap rozwoju Kościoła?
  3. ks. mgr lic. Karol Godlewski (WT KUL), Autorytet osoby a autorytet urzędu