W 2021 roku przypadł jubileusz stulecia działalności biblioteki seminarium.

Z tej okazji z radością zaprezentowaliśmy Wystawę ekslibrysów i dedykacji pochodzących ze zbiorów księży, którzy pracowali lub byli związani z seminarium od powstania w 1921 r. do wybuchu wojny w 1939 r.
Księgozbiory te znajdują się w posiadaniu Biblioteki, dzięki temu dziś możemy przenieść się w czasie i poczuć atmosferę tamtych dni oraz poznać bogactwo myśli teologicznej ówczesnych wykładowców seminarium.
Wystawa prezentuje ekslibrysy księży, dedykacje koleżeńskie i inne znaki własnościowe odzwierciedlające historię woluminów, habent sua fata libelli

Wystawę opublikowano w Święto św. Stanisława Kostki na pamiątkę inauguracji roku akademickiego w 1921 roku.

WYSTAWA EKSLIBRYSÓW I DEDYKACJI ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W ŁODZI