TERMINY

Data konferencji:
16 listopada 2023 r.


Termin nadsyłania abstraktów:
do 20 października 2023 r.


Informacja o przyjęciu na konferencję:
30 października 2023 r.


Oficjalny plan konferencji:
3 listopada 2023 r.


Termin nadsyłania artykułów do publikacji
zostanie podany po konferencji.


KOSZTY

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł.

W ramach opłaty organizatorzy zapewniają pokrycie kosztów obiadu, serwisu kawowego oraz materiałów konferencyjnych.

Uczestnictwo bierne jest bezpłatne.

Opłaty konferencyjne prosimy wpłacać na konto
Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi
71 1240 3028 1111 0000 2824 0509

Tytuł przelewu: Evangelii gaudium Imię i nazwisko