Wykładowcy (21.09.2021)

ks. dr Łukasz Burchard – prawo kanoniczne
ks. dr Grzegorz Dziewulski – teologia fundamentalna, proseminarium
ks. dr Paweł Gabara – homiletyka
ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW – historia Kościoła
ks. dr Przemysław Góra – prawo kanoniczne
dr hab. Piotr Gryglewski, prof. UŁ – historia sztuki
ks. dr Jacek Kacprzak – teologia moralna
ks. mgr lic. Piotr Kępniak – wprowadzenie w chrześcijaństwo
dr hab. Marek Kita – religiologia i dialog międzyreligijny, filozofia religii, wykład monograficzny
prof. dr hab. Ryszard Kleszcz – logika, metodologia nauk/filozofia nauki
ks. mgr lic. Grzegorz Kopytowski – muzyka kościelna
br. dr Grzegorz Korczak – teologia duchowości (nieobecny w roku akademickim 2022/2023)
ks. dr hab. Dariusz Kucharski – historia filozofii
ks. dr Włodzimierz Kujawin – katechetyka
ks. dr hab. Rafał Leśniczak, prof. UKSW – edukacja medialna (nieobecny w roku akademickim 2022/2023)
ks. dr hab. Janusz Lewandowicz – wykład monograficzny (Człowiek antyczny i jego pytania)
ks. dr Tomasz Liszewski – psychologia ogólna, psychologia pastoralna, Psychologiczne prawidłowości funkcjonowania człowieka
ks. dr Karol Litawa – liturgika, liturgiczna posługa diakona i prezbitera
bp dr Marek Marczak – teologia dogmatyczna
ks. dr Jarosław Pater – teologia pastoralna
ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński – teologia dogmatyczna, ekumenizm
ks. dr Marcin Pietrzyk – teologia duchowości, kierownictwo duchowe, wprowadzenie w chrześcijaństwo
ks. dr Roman Piwowarczyk – filozofia bytu, metafizyka
ks. dr Marek Pluta – historia filozofii, filozofia Boga
ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM – historia Kościoła
ks. dr Mariusz Siciński – psychologia rozwojowa, pedagogika, podstawy dydaktyki
dr Katarzyna Sitkowska – polszczyzna w kulturze, kształcenie kompetencji komunikacyjnych
ks. dr Włodzimierz Skoczny – filozofia przyrody i przyrodoznawstwa
ks. prof. dr hab. Jan Słomka – patrologia, wstęp do teologii
ks. dr Sławomir Sosnowski – liturgika, wprowadzenie w chrześcijaństwo
ks. dr hab. Marek Stępniak – katolicka nauka społeczna
ks. dr hab. Sławomir Szczyrba – antropologia filozoficzna, teoria poznania
ks. dr Piotr Tarabasz – wstęp do filozofii, etyka ogólna i stosowana (z bioetyką), filozofia kultury, sztuki i techniki; filozofia społeczna i polityczna
ks. dr Zbigniew Tracz – prawo kanoniczne i wyznaniowe
ks. dr Marek Wochna – wstęp do Pisma Świętego z elementami archeologii biblijnej, egzegeza Pisma Świętego (ST)
ks. dr Marcin Wojtasik – katechetyka, dydaktyka i metodyka katechetyczna
ks. dr hab. Jan Wolski – teologia moralna, penitencja
ks. mgr lic. Zbigniew Wołkowicz – teologia duchowości
ks. dr Arnold Zawadzki – egzegeza Pisma Świętego (ST i NT), teologia i hermeneutyka biblijna

Prowadzący ćwiczenia i lektoraty

ks. dr Jarosław Adamiak – lektorat j. łacińskiego
dr Stefano Cavallo – lektorat j. włoskiego
ks. mgr lic. Grzegorz Kopytowski – schola liturgiczna
mgr Elżbieta Kowalska – ćwiczenia logopedyczne
dr Ewa Janiszewska-Kozłowska – lektorat j. francuskiego
mgr Mirosława Marcheluk – emisja głosu (fonetyka pastoralna)
dr Wiktor Pskit – lektorat j. angielskiego
ks. mgr Jakub Róg – ćwiczenia z filozofii przyrody i przyrodoznawstwa
mgr Krzysztof Skolimowski – wychowanie fizyczne
ks. dr Przemysław Szewczyk– lektorat j. łacińskiego i greckiego
mgr Irena Wolska – ćwiczenia z katechetyki
ks. dr Arnold Zawadzki – lektorat j. hebrajskiego