Wykładowcy

ks. dr Wojciech Błaszczyk – wykład monograficzny
ks. dr Łukasz Burchard – prawo kanoniczne
ks. dr Grzegorz Dziewulski – teologia fundamentalna, proseminarium
ks. mgr lic. Bartłomiej Franczak – wprowadzenie w chrześcijaństwo
ks. dr Paweł Gabara – homiletyka
ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW – historia Kościoła
ks. dr Przemysław Góra – prawo kanoniczne
dr hab. Piotr Gryglewski, prof. UŁ – historia sztuki
ks. dr Jacek Kacprzak – teologia moralna
dr hab. Marek Kita, prof. UPJPII – religiologia
prof. dr hab. Ryszard Kleszcz – logika, ogólna metodologia nauk
ks. mgr lic. Grzegorz Kopytowski – muzyka kościelna
ks. dr Grzegorz Korczak – teologia duchowości
prof. dr hab. Kazimierz Korus – wykład monograficzny
ks. dr Dariusz Kucharski – historia filozofii
ks. dr Włodzimierz Kujawin – katechetyka
ks. dr hab. Rafał Leśniczak, prof. UKSW – wykład monograficzny
ks. dr Tomasz Liszewski – psychologia, psychologia ogólna, psychologia pastoralna
ks. dr Karol Litawa – liturgika
bp dr Marek Marczak – teologia dogmatyczna (nieobecny w roku akademickim 2020/2021)
ks. dr Jarosław Pater – teologia pastoralna
ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński – teologia dogmatyczna, ekumenizm
ks. dr Marcin Pietrzyk – teologia duchowości, wprowadzenie w chrześcijaństwo
ks. dr Roman Piwowarczyk – filozofia bytu
ks. dr Marek Pluta – historia filozofii, filozofia Boga
ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM – historia Kościoła
ks. dr Mariusz Siciński – psychologia rozwojowa, pedagogika i dydaktyka
ks. prof. dr hab. Jan Słomka – patrologia
ks. dr Włodzimierz Skoczny ­– filozofia przyrody
ks. dr Sławomir Sosnowski – liturgika, wprowadzenie w chrześcijaństwo
ks. dr hab. Marek Stępniak – katolicka nauka społeczna
ks. dr hab. Sławomir Szczyrba – antropologia filozoficzna, teoria poznania
ks. dr Piotr Tarabasz – etyka, wstęp do filozofii
ks. dr Zbigniew Tracz – prawo kanoniczne i wyznaniowe
ks. dr Marek Wochna – historia i geografia biblijna, wprowadzenie do Pisma Świętego, egzegeza Pisma Świętego (ST)
ks. dr Marcin Wojtasik – katechetyka
ks. dr hab. Jan Wolski – teologia moralna, teoria i praktyka spowiedzi
ks. mgr lic. Zbigniew Wołkowicz – teologia duchowości
ks. dr Arnold Zawadzki – egzegeza Pisma Świętego (ST i NT), teologia biblijna


Prowadzący ćwiczenia i lektoraty

dr Stefano Cavallo – lektorat j. włoskiego
ks. mgr lic. Grzegorz Kopytowski – schola, chór
mgr Elżbieta Kowalska – ćwiczenia logopedyczne
dr Ewa Janiszewska-Kozłowska – lektorat j. francuskiego
ks. dr hab. Janusz Lewandowicz – lektorat j. łacińskiego i greckiego
mgr Mirosława Marcheluk – emisja głosu (fonetyka pastoralna)
dr Wiktor Pskit – lektorat j. angielskiego
dr Katarzyna Sitkowska – język polski
mgr Krzysztof Skolimowski – wychowanie fizyczne
ks. dr Przemysław Szewczyk – lektorat j. łacińskiego
mgr Irena Wolska – ćwiczenia z katechetyki