Zostań Członkiem
Towarzystwa Przyjaciół
Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

Od początku istnienia naszego Seminarium wielu ludzi wspiera nas swoją modlitwą i ofiarą.
W celu pogłębienia i poszerzenia dotychczasowych więzów między Seminarium i wspólnotą wiernych, wśród których mają pracować przyszli kapłani, powstało Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.
Do TP WSD mogą należeć duchowni i wierni świeccy, którzy codziennie poprzez modlitwę i ofiarowane cierpienia wspierają duchowo biskupów, kapłanów i kleryków. Zachęcamy wszystkich wiernych, szczególnie chorych i cierpiących, by ofiarowali swoje cierpienia w ramach dzieła wspierania powołań.
Wierni, którzy postanowią należeć do TP WSD, proszeni są o wypełnienie poniższej deklaracji i przesłanie jej na adres Seminarium.