Regulamin

1. Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego jest (jak wszystkie biblioteki sieci kościelnej i klasztornej) biblioteką o charakterze wewnętrznym.

2. Czytelnikami biblioteki są:

a)     alumni Wyższego Seminarium Duchownego, WSD SDB, WSD OO. Franciszkanów, WSD OO. Pasjonistów, Seminarium Redemptoris Mater, Seminarium dla Starszych Kandydatów.

b)     wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego,

c)     wszyscy księża oraz bracia i siostry zakonne Archidiecezji Łódzkiej,

d)    studenci Instytutu Teologicznego (ul. ks. Skorupki 7) (z ważnym indeksem uczelni potwierdzającym wpis na 1 rok studiów),

e)    pracownicy UŁ z ważną kartą czytelniczą BUŁ (zgodnie z umową podpisaną z UŁ),

f)     studenci z UŁ z ważną legitymacją studencką / kartą czytelniczą BUŁ i ważnym indeksem UŁ (zgodnie z umową podpisaną z UŁ),

g)    czytelnicy Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej nie będący studentami ani pracownikami UŁ z ważną kartą czytelniczą WBP (zgodnie z umową podpisaną z WBP),

h)   inne osoby mogą korzystać tylko na miejscu (można wykonać kserokopie).

3. Alumni i wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego mają pierwszeństwo
w wypożyczaniu podręczników na okres jednego semestru.