Modlitwa Kościoła łódzkiego o powołania

Wszechmogący Boże i Ojcze nasz najlepszy!
Ty objawiłeś światu swoją miłość do nas
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie.
On pokazał, jak bardzo pragniesz nas samych,
gdy z Twojej woli oddał za nas życie swe na Krzyżu.
Zanim cierpiał, głosił wszystkim ludziom
Dobrą Nowinę o zbawieniu, a przez to
rzucił na nasze życie i nieśmiertelność światło prawdy,
abyśmy nie byli pozbawieni nadziei,
lecz mogli odnaleźć radość dzieci Bożych.
On, kiedy zmartwychwstał, polecił swym uczniom, Apostołom,
aby w mocy Ducha Świętego przedłużali Jego zbawczą misję.
Prosimy Cię więc,
wejrzyj dziś na pragnienie naszego łódzkiego Kościoła
i całego Kościoła powszechnego:
ześlij w serca młodych ludzi swoją łaskę
i daj im odwagę pójścia za Tobą
drogą powołania kapłańskiego i zakonnego;
niech całkowicie oddając się na Twoją służbę
przez swe świadectwo wiary niosą braciom miłość
i budzą w ich sercach nadzieję;
niech przyczyniają się do budowania Twojego Kościoła
przez sprawowanie sakramentów świętych,
zwłaszcza zaś Eucharystii,
aby mógł on być znakiem Twojej miłości
i drogą zbawienia dla wszystkich ludzi.
Prosimy Cię, Ojcze, o to w Duchu Świętym
przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.