Historia biblioteki

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego powstała 9 sierpnia 1921 roku, równocześnie z erygowaniem Seminarium. Do 1939 roku zgromadziła księgozbiór liczący 44 tys. woluminów. W 1939 roku zbiór ten został całkowicie zniszczony przez hitlerowców. Po powrocie Seminarium w grudniu 1947 r. do budynku zajmowanego do dziś, rozpoczęto odtwarzanie zbiorów. Drogą pozyskiwania darów, wymiany, dzięki legatom (zapisy testamentowe) i  poprzez zakup bieżący, antykwaryczny oraz prenumeratę krajową i zagraniczną, zgromadzono zbiór liczący dzisiaj ok. 70 tys. woluminów książek i czasopism oprawnych.

W 1986 roku Biblioteka otrzymała pomieszczenie w nowym skrzydle gmachu Seminarium, 3-krotnie większe od dotychczas zajmowanego o powierzchni łącznej 414 m2. Z początkiem 1994 roku otwarto osobne wejście do Biblioteki, co znacząco usprawniło udostępnianie zbiorów czytelnikom.

W 1995 roku Biblioteka przystąpiła do Konsorcjum Bibliotek Łódzkich, a w 2006 r. podjęła współpracę czynną z NUKAT.