Dokumenty potrzebne do WSD:

  • Podanie – prośba o przyjęcie do Seminarium zaadresowana do Księdza Rektora (napisana własnoręcznie)
  • Życiorys w formie opisowej (napisany własnoręcznie)
  • Świadectwo przyjęcia sakramentu chrztu i bierzmowania
  • Opinia Księdza Proboszcza parafii zamieszkania
  • Świadectwo maturalne – oryginał
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • Świadectwo ukończenia nauki religii w szkole średniej (jeśli było oddzielne)
  • Fotografie legitymacyjne papierowe (3 szt.)
  • Fotografia legitymacyjna w formacie cyfrowym