Czytelnicy Biblioteki WSD nie mają wolnego dostępu do zbioru głównego książek i czasopism (ustawienie numerus currens).

Wolny dostęp do księgozbioru podręcznego w czytelni (ustawienie działowe) oraz czasopism od 2015 roku włącznie (ustawienie alfabetyczne) mają klerycy i wykładowcy WSD.


Zbiory biblioteczne obejmują (stan na 31.12.2021 r.):

– księgozbiór główny – 52000 jednostek inwentarzowych, ·
– czasopisma – 620 tytułów, ·
– księgozbiór podręczny czytelni – ok. 3600 wol., ·
– czasopisma bieżące i roczniki w czytelni – 80 tytułów, ·
– dokumenty życia Archidiecezji Łódzkiej (plakaty, ulotki, i in.) – zbiór nieopracowany, dostępny wyłącznie na miejscu,
– prace magisterskie, dyplomowe, seminaryjne – ok. 1000 jednostek.


System biblioteczny

Biblioteka WSD stosuje zintegrowany system biblioteczny Symphony (tylko moduł katalogowania).

Informacje o zbiorach Biblioteki są prezentowane w sieci przez katalog on-line: www.biblioteki.lodz.pl  oraz w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym www.nukat.edu.pl
Publikacje cyfrowe biblioteki można czytać w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA.